Zasavska gospodarska zbornica

PREGLED REZULTATOV POSLOVANJA ZASAVSKIH DRUŽB V LETU 2015

Podatki iz letnih poročil, ki so jih družbe iz Zasavske regije predložile za leto 2015, kažejo na  ponovno poslabšanje rezultatov poslovanja. V letu 2014 so namreč zasavske družbe po nekajletnem negativnem trendu poslovanja poslovale z neto čistim dobičkom, v letu 2015 pa ponovno izkazale neto čisto izgubo v višini 1.542 tisoč evrov. Znesek neto čiste izgube v letu 2015 je bil sicer nekoliko manjši kakor v letih 2009 do 2013. Družbe iz občine Litija, ki se je Zasavski regiji pridružila v letu 2015, so pripomogle k temu, da so bili rezultati poslovanja družb Zasavske regije, tako v letu 2015 kot tudi v predhodnih letih, boljši kot smo jih predstavljali v prejšnjih informacijah, ko ta občina še ni bila del Zasavske regije.

Vir: Ajpes Izpostava Trbovlje

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zasavski regiji v letu 2015