Zakonodajno žarišče


Skupaj s poslovnim okoljem se spreminja tudi zakonodaja. Eno izmed poslanstev in tudi ključnih nalog Gospodarske zbornice Slovenije je vpliv na zakonodajo za izboljšanje poslovnega, finančnega in investicijskega okolja za slovensko gospodarstvo.

Zaradi tega gospodarstvo potrebuje pravočasne in hitre informacije o spremembah in novostih zakonodaje. Temu je namenjeno Zakonodajno žarišče, ki na enem mestu omogoča,

  • da posredujete vaše predloge in pripombe, mnenja in stališča do posameznih predpisov
  • da spremljate zakonodajni proces od začetka do konca
  • da se seznanite s stališči, strateškimi dokumenti in predlogi GZS k posameznemu predpisu
  • da ste aktivno udeleženi pri vplivu na zakonodajo. 

     

Zakonodajno žarišče uporabniku ponuja pregled najaktualnejših in najpomembnejših zakonodajnih sprememb na enotnem portalu. Na enem mestu vam ponuja vsebine, ki so pomembne za pregled stanja posameznega predpisa, omogoča seznanitev s ključnimi predlogi in stališči GZS, obvešča o dogodkih povezanih s posameznim zakonom, bodisi, da gre za strateške svete GZS, posvete, okrogle mize in novinarske konference. Uporabniki bodo na podlagi merljivih učinkov lahko ocenili in ovrednotili spremembe zakonodaje za gospodarstvo.

Z vašimi predlogi in vašimi mnenji bodo stališča in predlogi GZS učinkovitejši in močnejši. 

Kako izplačevati dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Kako izplačevati dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Vrste dnevnic za službena potovanja se medsebojno razlikujejo glede na trajanje potovanja.

Nejasnosti glede dodatka za delovno dobo

Nejasnosti glede dodatka za delovno dobo

Zadnje odločitve delovnega sodišča o dodatku za delovno dobo glede KP kovinske industrije.

Izterjava dolga od nemškega dolžnika v 4 korakih za MSP

Izterjava dolga od nemškega dolžnika v 4 korakih za MSP

Enostaven postopek, ki se ga mala in srednja podjetja lahko poslužijo v primeru izterjave dolga od nemškega dolžnika.

7 pravil za uspešna pogajanja za kolektivno pogodbo

7 pravil za uspešna pogajanja za kolektivno pogodbo

Pogajanja na ravni delodajalca morajo imeti značilnost konstruktivnega dialoga, ki vodi do rešitev v skupnem interesu.

Do novembra   morate urediti podatke o lastništvu

Do novembra morate urediti podatke o lastništvu

Podatke o dejanskem lastništvu poslovnih subjektov morate pravocasno urediti. V nasprotnem primeru so zagrožene sankcije.