Pravni portal

Zakonodajno žarišče


Skupaj s poslovnim okoljem se spreminja tudi zakonodaja. Eno izmed poslanstev in tudi ključnih nalog Gospodarske zbornice Slovenije je vpliv na zakonodajo za izboljšanje poslovnega, finančnega in investicijskega okolja za slovensko gospodarstvo.

Zaradi tega gospodarstvo potrebuje pravočasne in hitre informacije o spremembah in novostih zakonodaje. Temu je namenjeno Zakonodajno žarišče, ki na enem mestu omogoča,

  • da posredujete vaše predloge in pripombe, mnenja in stališča do posameznih predpisov
  • da spremljate zakonodajni proces od začetka do konca
  • da se seznanite s stališči, strateškimi dokumenti in predlogi GZS k posameznemu predpisu
  • da ste aktivno udeleženi pri vplivu na zakonodajo. 

     

Zakonodajno žarišče uporabniku ponuja pregled najaktualnejših in najpomembnejših zakonodajnih sprememb na enotnem portalu. Na enem mestu vam ponuja vsebine, ki so pomembne za pregled stanja posameznega predpisa, omogoča seznanitev s ključnimi predlogi in stališči GZS, obvešča o dogodkih povezanih s posameznim zakonom, bodisi, da gre za strateške svete GZS, posvete, okrogle mize in novinarske konference. Uporabniki bodo na podlagi merljivih učinkov lahko ocenili in ovrednotili spremembe zakonodaje za gospodarstvo.

Z vašimi predlogi in vašimi mnenji bodo stališča in predlogi GZS učinkovitejši in močnejši. 

Do novembra   morate urediti podatke o lastništvu

Do novembra morate urediti podatke o lastništvu

Podatke o dejanskem lastništvu poslovnih subjektov morate pravocasno urediti. V nasprotnem primeru so zagrožene sankcije.

Z osebnimi podatki ravnajte previdno

Z osebnimi podatki ravnajte previdno

Najpogostejše kršitve s podrocja varstva osebnih podatkov so povezane z elektronsko pošto zaposlenih, telefonskimi klici in neutemeljenim sledenjem zaposlenim.

Bližajo se dopusti. Ste pravilno odmerili dopust in izplačali regres?

Bližajo se dopusti. Ste pravilno odmerili dopust in izplačali regres?

Pet najpogostejših vprašanj in odgovorov s področja odmere letnega dopusta in regresa.

Predlog zakona o trošarinah (ZTro-1)

Predlog zakona o trošarinah (ZTro-1)

Stanje predloga: Javna obravnava / Rok za pripombe: 20. 11. 2015

Predlog zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Predlog zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Stanje predloga: Javna obravnava / Rok za pripombe: 22. 9. 2015