Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 22. 3. do 20. 4. 2017.

Arhiv: EUROSTAT – Delež okoljskih dajatev v EU

Po podatkih Eurostata se delež javnofinančnih prihodkov iz naslova okoljskih dajatev zmanjšuje. Leta 2015 so največji delež predstavljale dajatve na energijo (76,7 %), medtem ko so dajatve na promet znašale 19,8 % in dajatve na onesnaževanje in vire 3,5 %. Med državami članicami je bila Slovenija z 10,6 % okoljskih dajatev na drugem mestu. Povprečje EU je 6,0 %, Nemčija je na repu s 5,0 %.

Arhiv: Poročilo o podporah OVE v EU

Arhiv: Poročilo o podporah OVE v EU

Svet evropskih energetskih regulatorjev (CEER) je pripravil poročilo o podpornih shemah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE). Prikazana je primerjava med državami glede na prevladujoče tehnologije in vrste instrumentov, za leti 2014 in 2015 kot tudi načrtovane politike po 2020. Za leto 2015 je tehtana povprečna podpora v razponu od najmanj 16,20 €/MWh (na Norveškem) do 183,82 €/MWh (na Češkem) in tehtano povprečje 26 držav 110,22 €/MWh. V Sloveniji smo beležili 116,71 €/MWh, predvsem na račun podpor za fotovoltaiko.

Arhiv: Trajnostna merila za biogoriva

Vlada RS je izdala Uredbo o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu. Le-ta nadomešča istoimenski predpis iz leta 2012. Med drugim predpis širi nabor podatkov za letno poročilo dobaviteljev goriv, katerega prejemnik bo po novem Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo na svojih spletnih straneh objavilo obrazec za elektronsko poročanje dobaviteljev goriv.

Arhiv: Prenos dodeljenih emisij toplogrednih plinov

Vlada RS je sprejela uredbo s katero je določila, da se presežek 1.398.671 dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov prenese iz leta 2013 v leto 2014. Navedene emisije se nanašajo na sektorje, ki niso v trgovalni shemi in za katere odločba EU omogoča, da država članica v primeru nižjih od dodeljenih letnih emisij, med leti 2013 in 2019, lahko prenese do 5 % svoje dodeljene letne količine emisij.

Arhiv: URE – spremenjen Pravilnik o metodah za določanje prihrankov

25. marca je v veljavo stopil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. Pravilnik je dopolnjen s preglednico pretvorbenih faktorjev za izračun energijske vsebnosti goriv za končno rabo v Prilogi IV. Priloge I, II in III so nadomeščene z novimi prilogami.

Arhiv: OKOLJSKI NASVET – Pozor, vsaka bioplastika ni biorazgradljiva!

Preveriti moramo, ali lahko tovrstne odpadke odvržemo v embalažni ali rjavi zabojnik. Biorazgradljiva plastika se ne sme mešati z ostalo odpadno embalažo.

Arhiv: Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo z industrijsko simbiozo

Arhiv: Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo z industrijsko simbiozo

Na mednarodni konferenci o krožnem gospodarstvu, ki je potekala 10. in 11. aprila 2017 na GZS, so bile predstavljene aktivnosti v podporo krožnemu gospodarstvu ter priložnosti in izzivi, ki jih le-ta predstavlja za industrijo. Poseben poudarek je bil na predstavitvah dobrih praks in izzivov v industriji, (med)panožnem povezovanju in uporabi odpadkov kot virov surovin - industrijski simbiozi. Konference se je udeležilo prek 80 udeležencev iz Slovenije in tujine.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 4. april: Več sektorska slovensko - kosovska poslovna konferenca (B2B): lesna industrija, kovinska industrija, gradbeništvo, elektro industrija & energetika, recikliranje/okolje, farmacija & veterina (hrana za živali), bančništvo & poslovne storitve. • 10. in 11. april: Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin, 2-dnevna mednarodna konferenca • 1. junij: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki https://www.gzs.si/Dogodki/4-4-2017/3-slovensko---kosovska-poslovna-konferenca-z-bilateralnimi-srecanji-b2b

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • industrijske odpadne vode, • okoljski odtis, • biorazgradljiva plastika, • modularni sistem pohištva.