Varstvo okolja

Arhiv: Vabilo EEN Eurosportello - Gospodarske zbornice iz Ravenne

Arhiv: Vabilo EEN Eurosportello - Gospodarske zbornice iz Ravenne

V Ravenni, v Italiji, med 29. in 31. marcem poteka bienalna konferenca OMC 1017 z razstavo, ki sta namenjeni predstavnikom iz naftne in plinske industrije. Dogodek je stičišče za razprave o raziskavah in razvoju, ter tehnoloških dosežkih in bodočih izzivih v energetskem sektorju. V času dogodka se lahko dogovorite za brezplačna srečanja s poslovnimi in razvojnimi organizacijami, ki delujejo v sektorju. Zadnjega srečanja, leta 2015, se je udeležilo več kot 688 razstavljavcev iz 33 držav. Dodatne informacije so na voljo pri: antonija.cerar@gzs.si. Brezplačna srečanja z želenimi partnerji lahko uredite preko spletne strani https://www.b2match.eu/omc2017

Arhiv: Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis SK75 2017 - Semenski kapital. Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij). Namen produkta je med drugim spodbujanje MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo. Rok za predložitev vlog za prvo odpiranje je do vključno 12. 5. 2017.

Arhiv: SID banka: MSP 4 - raziskave, razvoj in inovacije

Namen programa SID banke je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) na področju raziskav in razvoja ter inovacij. Rok za oddajo vloge najkasneje do 31. 10. 2017.

Arhiv: JR za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov v letu 2017

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis (JR) z namenom da se podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge. Predmet JR je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks - Okoljski dan gospodarstva 2017

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Dodatne informacije na: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Prihodnost energetike?

Arhiv: Prihodnost energetike?

Vlada RS je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlaganih zakonodajnih dokumentih EU s področja energetike.

Arhiv: Reforma sistema za trgovanje z emisijami – EU ETS

S ciljem hitrejšega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je Svet EU konec februarja zavzel stališče, da se v obdobju petih let, do leta 2023, povečuje količina pravic, ki se prenese v rezervo za stabilnost trga (MSR) in omogoči kasnejši izbris.

Arhiv: Konferenca: UPORABA ODPADKOV KOT SEKUNDARNIH SUROVIN

Arhiv: Konferenca: UPORABA ODPADKOV KOT SEKUNDARNIH SUROVIN

O pospeševanju prehoda v krožno ekonomijo z industrijsko simbiozo bomo spregovorili na 2-dnevni mednarodni konferenci 10. in 11. aprila 2017 na Gospodarski zbornici Slovenije. Dogodek organiziramo v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije in z EIT RawMaterials. Dogodek je namenjen prikazu aktivnosti v Sloveniji in tudi širše, ki so v podporo krožnemu gospodarstvu ter prepoznavanju priložnosti in izzivov, ki jih krožna ekonomija predstavlja za industrijo. V okviru dogodka bomo organizirali delavnico industrijske simbioze. Brez kotizacije. Vljudno vabljeni!

Arhiv: Ostrejši cilji EU glede odpadkov do 2030

Evropski Parlament je pretekli teden podprl dopolnila k zakonodajnim predlogom o ravnanju z odpadki, ki predvidevajo zvišanje deleža recikliranih odpadkov, s sedanjih 44 na 70 odstotkov. Med poslanskimi dopolnili sta tudi omejitev deleža odpadkov, ki konča na odlagališčih na 5 odstotkov in prepolovitev količine zavržene hrane.