Varstvo okolja

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Sprejeta Poslovna politika Eko sklada do leta 2020

Vlada RS je sprejela Poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v obdobju od leta 2016 do leta 2020, ki predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada.

Arhiv: Eko sklad - Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb

Eko sklad je objavil javni poziv za različne naložbe varstva okolja za pravne osebe v višini 5 mio EUR.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Ob dnevu Zemlje, 22.aprila, podpis novega globalnega sporazuma o podnebnih spremembah

Več na spletni strani MOP. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6771/96fb13a0c2054031f287cbb8c10bbd51/

Arhiv: Rok za poročanje v IJSVO podaljšan do 29. 4. 2016

Posredovanje letnih poročil izvajalcev javnih služb s področja ravnanja z odpadki. Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da je poročanje v informacijski sistem javnih služb varstva okolja (IJSVO) za • izvajalce obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, • izvajalce obvezne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, • izvajalce obvezne gospodarske javne službe odlaganja komunalnih odpadkov ter • upravljavce industrijskih odlagališč, zaradi zamude pri vzpostavitvi baze, vnos podatkov podaljšan do 29. 4. 2016. http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6711&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1 http://www.ijsvo.si/

Arhiv: Kaj napoveduje Zakon o trošarinah-1 za energetsko intenzivna podjetja?

Predlog zakona, poslan v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS 20. aprila, predvideva spremembe načina določitve trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema in novo ureditev za oprostitev oziroma vračilo trošarine za rabo energentov za energetsko intenzivna podjetja. Več: http://imss.dz-rs.si/imis/aa2d3f5906ddf64c6c08.pdf

Arhiv: Bo ZVO-1I končno uveljavljen?

Potem ko je Državni zbor RS 29. marca sprejel ZVO-1I, je bil sprožen postopek za razpis zakonodajnega referenduma o uveljavitvi tega zakona. Na podlagi obvestila pobudnika o umiku te zahteve, je bil postopek zbiranja podpisov v podporo zakonodajnemu referendumu dne 19. aprila ustavljen. Naj vas spomnimo, da se spremembe zakona nanašajo na okoljevarstvena dovoljena, uporabo zaključkov o BAT in določanje mejnih vrednosti emisij in drugih pogojev.

Arhiv: Spremembe direktiv o odpadkih – stališča Vlade RS

Evropska komisija je decembra 2015 predstavila sveženj o krožnem gospodarstvu, ki med drugim vključuje tudi predloge sprememb šestih direktiv o odpadkih: krovne direktive o odpadkih, direktive o embalaži in odpadni embalaži in direktiv o izrabljenih vozilih, o odpadnih baterijah in akumulatorjih in o odpadni električni in elektronski opremi ter direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Slovenija večinoma podpira predlagane spremembe direktiv, do nekaterih predlogov sprememb in dopolnitev izraža tudi zadržke in pomisleke.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva, 2. junij – rezervirajte si termin!

Odpadki predstavljajo izziv in priložnost za razvoj novih materialov, proizvodov, postopkov, tehnologij in poslovnih modelov ter zelena delovna mesta. Kako nam pri tem lahko pomagajo sistemi ravnanja z okoljem in okoljska marjetica? Kako do okoljske odličnosti in krožnega gospodarstva? Vabimo vas na Okoljski dan gospodarstva, ki bo 2. junija 2016 na GZS. Program in prijave: https://okoljskidan.gzs.si/