Varstvo okolja

Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

MGRT zagotavlja skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja. V Načrt razvojnih spodbud za leto 2022 je namreč vgrajena fleksibilnost, ki ministrstvu omogoča, da pripravi nove ukrepe, poviša razpisano vrednost obstoječih spodbud, na drugi strani pa lahko nekatere ukrepe prilagodi oziroma odstopi od njihove objave.

Aktualne in načrtovane finančne spodbude Ministrstva za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo preglednico z aktualnimi in prihajajočimi razpisi oziroma finančnimi spodbudami. Gre za okvirno najavo bodočih javnih razpisov, javnih pozivov in drugih postopkov dodeljevanja sredstev.

Razpis za energetsko učinkovitost poslovnih stavb

Eko sklad z Javnim pozivom 92FS-PO21 razpisuje finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo. Za nepovratna sredstva je na voljo 5 mio EUR, posamezno podjetje pa lahko prejme 20% nepovratnih sredstev (oz. do 200.000 EUR po "de minimis"). Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij

Predviden datum javnega razpisa je oktober 2022, v višini 11 mio iz Načrta za odpornost in okrevanje. Upravičenci bodo srednja in mala podjetja, podjetja na področju javnih služb na področju oskrbe s toploto, koncesionarji za dobavo toplote, podjetja, ki dobavljajo odvečno toploto v sisteme daljinskega ogrevanja, javna komunalna podjetja.

Enotna točka za krožno gospodarstvo

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v okviru Enotne točke za krožno gospodarstvo izvajala šest ukrepov, namenjenih gospodarstvu. Horizontalno bo programska podpora temeljila na Strategiji pametne specializacije in Kažipotu Slovenije za prehod v krožno gospodarstvo. Za namene sistemskega pristopa so v okviru Javne agencije SPIRIT Slovenija vzpostavili enotno točko za izpeljavo programov v podporo gospodarstvu.

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije so objavljeni aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Vprašanja glede razpisov pošljite na e-naslov: razpisi@gzs.si. Nanje bodo odgovarjali svetovalci GZS oz. člani delovne skupine Viri financiranja.

Ali veste, katere vire financiranja lahko pridobite za vaše podjetje?

Ali veste, katere vire financiranja lahko pridobite za vaše podjetje?

V podjetjih se večkrat srečujete z izzivi, kje lahko pridobite nepovratna ali povratna sredstva za svoje poslovanje in nadaljnji razvoj, bodisi za svoje investicije, razvojne projekte, internacionalizacijo, digitalizacijo ipd. Novoustanovljena skupina Viri financiranja zna odgovoriti na vsa ta vprašanja, podjetja pa lahko odslej vse informacije prejmete na enem mestu. Vabljeni, da si preberete članek v junijski izdaji revije Glas gospodarstva.

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.