Varstvo okolja

Arhiv: S.O.S. odpadki – Okoljski dan gospodarstva 2016

Ob Svetovnem dnevu varstva okolja organiziramo Okoljski dan gospodarstva: Strateško - Odgovorno - Sistematično do odpadkov. Razpravljali bomo o tem, kako do okoljske odličnosti in krožnega gospodarstva. Odpadki predstavljajo izziv in priložnost za razvoj novih materialov, proizvodov, postopkov, tehnologij in poslovnih modelov ter zelena delovna mesta. Vabimo vas, da se nam pridružite 2. junija 2016 na GZS. Program in prijave: https://okoljskidan.gzs.si/

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 21. 4. do 17. 5. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 21. 4. do 17. 5. 2016.

Arhiv: Kazalniki okoljske uspešnosti in merila odličnosti za sektor turizma

V skladu z uredbo EMAS se pripravljajo referenčni dokumenti v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja s kazalniki uspešnosti in merili odličnosti za posamezne sektorje. Pred kratkim objavljeni kazalniki za sektor turizma (Sklep Komisije (EU) 2016/611) na primer za turistične nastanitve, na področju odpadkov poudarja pomen preprečevanje nastajanja odpadkov. Kazalnik najboljše prakse na tem področju določa, da lahko nastane največ 0,6 kg odpadkov na nočitev gosta. Več: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0611&from=SL

Arhiv: Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov

V okviru IMPEL mreže je bila izvedena koordinirana akcija nadzora pošiljanja odpadkov preko meja. Naključne akcije nadzora se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. V akcije bodo zajete vse vrste transporta (cestni, železniški in ladijski), s katerim se prevažajo odpadki.

Arhiv: OP ravnanje z odpadki (4. verzija)

V zaključni fazi priprave sta Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov, ki podrobno opisujeta stanje in določata cilje in ukrepe za obdobje do leta 2020 oz. 2030. V javno razpravo je predložena četrta različica tega dokumenta. Vabimo vas k sodelovanju v javni razpravi. Pripombe, mnenja in predloge lahko posredujete do srede, 25. maja na gp.mop@gov.si, prosimo pa, da jih posredujete v vednost tudi nam na zbornico na janja.leban@gzs.si. Več: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6816/8e45f8fb5d1c52e1efdd30b7dbc73838/ http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6816&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1

Arhiv: Odprava časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) (Ur. l. RS, št. 30/16), s katerim se odpravlja časovna omejitev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. S tem se odpravlja administrativno breme podaljševanja okoljevarstvenih dovoljenj. Vendar pa mora ministrstvo na vsakih 10 let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno bodisi zaradi sprememb v obratovanju naprave ali po uradni dolžnosti, okoljevarstveno dovoljenje preveriti in ga po uradni dolžnosti spremeniti. http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016030.pdf#!/u2016030-pdf http://www.uradni-list.si/1/content?id=126244

Arhiv: Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor se je udeležila seje Skupščine GZS

S sodelavci je predstavila aktivnosti ministrstva, pri čemer je med prioritetami navedla zakon o varstvu okolja, dimnikarski zakon ter zakon o javnih gospodarskih službah. Predstavniki ministrstva so prikazali stanje pri vodooskrbi, koncesijah za termalne vode, uredbi MEDO, aktivnosti na področju ravnanja z odpadki v povezavi s paketom krožnega gospodarstva ter pričakovane spremembe na področju stanovanjske zakonodaje. https://www.youtube.com/watch?v=BXcftTNtWfU

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 12. maj: delovno srečanje Skupine za Program odgovornega ravnanja; • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 8. december: problemska konferenca o industrijskih emisijah, varstvu tal in podzemnih vodah. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki