Zbornica osrednjeslovenske regije

Upravne enote v ljubljanski regiji


Zbornica osrednjeslovenske regije


Upravna enota

Načelnik Tel. Faks
DOMŽALE
Ljubljanska 69
1230 Domžale
mag. Branko Heferle 01/722 01 00 01/724 21 04
GROSUPLJE
Jerebova 14
1290 Grosuplje
mag. Lorena Goričan 01/781 09 00 01/781 09 19
KAMNIK
Glavni trg 24
1241 Kamnik
 
Mihael Novak 01/831 81 00 01/831 82 45
KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje
Roman Kladošek 01/893 83 00 01/893 83 10
LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija
mag. Marko Doblekar 01/896 23 45 01/896 23 60

LJUBLJANA
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana

mag. Lovro Lončar 01/306 30 00 01/306 31 80
LOGATEC
Tržaška cesta 15
1370 Logatec
 
Ljudmila Kunc 01/759 05 00 01/759 05 20
RIBNICA
Gorenjska c. 9
1310 Ribnica
Primož Bučan 01/837 27 10 01/836 22 07
VRHNIKA
Tržaška c. 1
1360 Vrhnika
mag. Gabriela Mlinar 01/750 78 50 01/750 78 80

Avtor: OZ Ljubljana