Zbornica osrednjeslovenske regije
Sekcijo Slovensko-kitajskega poslovnega sveta sestavljajo naslednji organi:

* Zbor Poslovnega sveta
* Predsednik Poslovnega sveta (Predsednik Izvršilnega odbora),
* Prvi podpredsednik Poslovnega sveta,
* Drugi podpredsednik Poslovnega sveta,
* Izvršilni odbor
* Generalni sekretar.