Zbornica osrednjeslovenske regije

Registracija s.p.


Zbornica osrednjeslovenske regije


Katero pravnoorganizacijsko obliko naj izberem?

Pred ustanovitvijo nove družbe oziroma pred statusnimi spremembami v že obstoječi družbi mora vsak podjetnik najprej preveriti, če obstoječa oziroma izbrana oblika družbe zagotavlja uresničitev njegovih podjetniških ciljev. Cilje družbe je potrebno preveriti tako z vidika lastnih ambicij kot tudi z vidika zahtev in pričakovanj drugih partnerjev. Posamezna oblika družbe je lahko za določene namene veliko primernejša kot druga, zato je izbira najbolj optimalne rešitve zelo pomembna. Šele po skrbnem premisleku in proučitvi vseh možnosti bo sprejeta odločitev dobra.

več:

REGISTRACIJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA >>>