Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

FEACO 2006 - Mednarodna konferenca na področju management consultinga z naslovom Trends and Tendencies in Management Consulting in an Enlarging Europe, 8. - 10. november 2006


Na spletnih straneh evropske zveze združenj za management consulting FEACO je že obljavljen program mednarodne konference z naslovom Trends and Tendencies in Management Consulting in an Enlarging Europe, ki bo potekala od 8. - 10. novembra 2006 v Budimpešti.

S prispevkoma na konferenci sodelujeta tudi naša člana in sicer predsednik UO Janko Arah v plenarnem delu (Specialities of Management Consulting in Newly Joined and Candidate Countries) in Zoran Vaupot (Experiences in Creating the SSG, Slovenian Consulting Cluster) v delavnici o mreženju.

Programu same konference je dodan tudi poseben dogodek "mreženja", ki je namenjen spoznavanju svetovalcev iz različnih držav in bo potekal 8. novembra popoldan.

Za člane našega Združenja za management consulting velja posebej znižana kotizacija v znesku 490,00 EUR na osebo. Prijavnica skupaj s programom konference in konferenčnimi informacijami se nahaja na dnu dokumenta v priponi.

V kolikor želite na tem srečanju sodelovati tudi v "mreženju" svetovalcev, to označite v prijavnici. Kotizacija za sodelovanje v "mreženju" znaša 100,00 EUR. Za "mreženje" se je potrebno še pred konferenco registrirati tudi na za to namenjenem posebnem portalu (spletni naslov: http://www.openbc.com/net/feaco), kamor bodo imela vsa prijavljena podjetja brezplačen dostop.

Vse podrobnosti o konferenci so objavljene na spletni strani:
http://www.feaco2006.hu/main.cgi?page=forum&spage=introduction.


Avtor: ZMCS
Pripeti dokumenti

FEACO konferenca 2006 – “Trends and Tendencies in Management Consulting in an Enlarging Europe”, 8. - 10. november 2006 – prispevki in prezentacije


Letošnja mednarodna konferenca Evropske zveze združenj za management consulting FEACO pod naslovom Trendi in smeri razvoja v management consultingu v razširjeni Evropi, ki je letos potekala na Madžarskem, je poleg ugotovitev o vnovični visoki rasti na trgu svetovalne dejavnosti prinesla tudi svež pregled dogajanj in perspektiv na posameznih trgih v državah članicah FEACO. Izzvenela pa je tudi v optimističnih pričakovanjih za naprej (glej prispevek v prilogi: Trg svetovalne dejavnosti doživlja po nekaj letih stagnacije na zahodu krepko oživitev)

Konferenca je vsebovala več vsebinskih sklopov: trendi na trgu management consultinga, globalni in regionalni vidik trga, mreženje in institucionalni okvir svetovalne dejavnosti ter svetovanje za različne skupine naročnikov. S prispevkom sta na konferenci sodelovala tudi naša člana in sicer predsednik UO združenja za management consulting Janko Arah v plenarnem delu s predstavitvijo posebnosti na področju management consultinga v novih članicah EU in državah kandidatkah ter član UO Zoran Vaupot s predstavitvijo izkušenj pri ustanavljanju svetovalnega grozda v Sloveniji.


Avtor: ZMCS
Pripeti dokumenti

FEACO konferenca 2006 – “Trends and Tendencies in Management Consulting in an Enlarging Europe”, 8. - 10. november 2006 – prispevki in prezentacije


Letošnja mednarodna konferenca Evropske zveze združenj za management consulting FEACO pod naslovom Trendi in smeri razvoja v management consultingu v razširjeni Evropi, ki je letos potekala na Madžarskem, je poleg ugotovitev o vnovični visoki rasti na trgu svetovalne dejavnosti prinesla tudi svež pregled dogajanj in perspektiv na posameznih trgih v državah članicah FEACO. Izzvenela pa je tudi v optimističnih pričakovanjih za naprej (glej prispevek v prilogi: Trg svetovalne dejavnosti doživlja po nekaj letih stagnacije na zahodu krepko oživitev)

Konferenca je vsebovala več vsebinskih sklopov: trendi na trgu management consultinga, globalni in regionalni vidik trga, mreženje in institucionalni okvir svetovalne dejavnosti ter svetovanje za različne skupine naročnikov. S prispevkom sta na konferenci sodelovala tudi naša člana in sicer predsednik UO združenja za management consulting Janko Arah v plenarnem delu s predstavitvijo posebnosti na področju management consultinga v novih članicah EU in državah kandidatkah ter član UO Zoran Vaupot s predstavitvijo izkušenj pri ustanavljanju svetovalnega grozda v Sloveniji.


Avtor: ZMCS
Pripeti dokumenti