Kratek pregled konferenc FEACO od leta 1992 do 2002


1992 Praga (evropska): Poslovanje brez meja
Namen konference je bil temeljito proučiti stanje v Srednji in Vzhodni Evropi po razpadu socialističnega družbenega sistema in poiskati možne postopke za obnovo gospodarstva teh držav, saj je bilo stanje enako katastrofalno kot po drugi svetovni vojni.


1993 Rim
(svetovna):Prihodnost poslovnega svetovanja z dvema poudarkoma:

 • integracija, diferenciacija oziroma konkurenca z ostalimi profesionalnimi storitvami,
 • perspektive svetovanja v industriji, storitvah in javnem sektorju.


1994 Helsinki
(evropska):Izzivi finančne in gospodarske strukture v Evropi z vsebino:

 • avtomatizacija industrije in izzivi,
 • priložnosti svetovanja managementu v Rusiji, Litvi, Latviji in Estoniji,
 • oblikovanje svetovne skupine za finančne storitve,
 • poklicne storitve v svetovanju managementu,
 • nacionalna združenja in pričakovanja članic.


1995 Lyon
(evropska):Novi posli, novo podjetje, novo svetovanje z vsebino:

 • internacionalizacija evropskih svetovalnih firm,
 • novo okolje, novo znanje, nove spretnosti (usposobljenosti),
 • nove tehnologije; dejavnik razvoja v poslovanju in družbi,
 • kontrola kakovosti in svetovanje.

1996 Yokohama (svetovna):Vloga in aktivnosti svetovanja v 21. stoletju z vsebino:

 • spreminjanje obnašanja v dobi globalizacije,
 • smeri dejavnosti svetovanja managementu,
 • razvoj in oblikovanje poslovnih priložnosti v svetovanju,
 • delavnice: razvoj sposobnosti svetovalcev, poslovnih metodologij in razvoj novega poslovanja; veljavni pogoji in prihodnost dejavnosti svetovanja po največjih gospodarskih področjih sveta in industrijah; nastajajoči pogoji za svetovanje na globalni, regionalnih in lokalnih ravneh.

1998 Atene (evropska):Vzvodi sprememb v dobi tehnologije in komuniciranjaz vsebino:

 • nove razsežnosti obvladovanja sprememb,
 • telekomunikacije v novem tisočletju,
 • informacijska družba,
 • nova vlada,
 • »call centri« kot pretvorniki pospeševanja organizacijskih sprememb,
 • delavnice: transport in turizem; ustvarjanje kulture v organizaciji; finančne storitve; sredstva množičnega obveščanja; javni sektor; proizvodnja in distribucija.

1999 London (evropska):Svetovanje v naslednjem tisočletju z vsebino:

 • iz česa se sestoji uspeh,
 • kako obvladovati naročnika v letu 2005,
 • doseči pravilno strukturo firme,
 • strategija blagovne znamke za zmagujoča podjetja,
 • okrogla miza: financiranje, zunanji kapital ter vrednost partnerstva; elektronska pošta ubijalec aplikacij; kakovost, etika in zakonodaja; ohranjevanje zaposlenosti in nagrade; vodenje s tveganjem.

2000 Berlin (svetovna):Svetovanje managementu v enotnem svetu z vsebino:

 • položaj svetovanja managementu v Ameriki, Pacifiškem krogu ter Evropi/Afriki,
 • izziv poenotenja Evrope,
 • delavnice: organizacija; kakovostno zaposlovanje; oskrbovanje naročnikov.

2001 Budimpešta (evropska):Prispevek svetovanja managementu razvoju in oživljanju razvijajočih se dežel Evrope z vsebino:

 • dejavnost svetovanja članic FEACO v regiji (Bolgarija, Madžarska, Poljska, Rusija, Romunija, Slovenija),
 • delavnice: scenarij svetovanja managementu v Vzhodni Evropi (pogled Zahoda; izkušnje velikih svetovalnih podjetij); certifikaciranje (trendi certificiranja svetovalcev; izkušnje s certificiranjem svetovalcev na Madžarskem); izkušnje in praksa svetovanja (Grčija, Norveška in Portugalska); elektronsko svetovanje v regiji (splošni trendi; novi trendi v kadrovski selekciji; elektronska pismenost).

2002 Lizbona (evropska): Svetovanje managementu v hitro spreminjajočem se svetu

Informacije:
GZS - Združenje za management consulting Slovenije
Dimičeva 13, Ljubljana
mag. Majda Dobravc
Tel.: 01/5898 252
Faks: 01/5898 100
E-pošta: majda.dobravc@gzs.si


Avtor: ZMCS