Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

Pogovor s svetovalcem

V podjetjih ste pogosto lahko pred dilemo, kako naprej – pa naj gre za težave na začetku poslovanja, prelomne točke v razvoju ali težave, ki bi lahko privedle do propada. V takih primerih je nasvet strokovnjaka koristen in celo nujen, vendar v podjetjih iz različnih razlogov premalokrat poiščete zunanjo pomoč. Zato smo se odločili, da vam ponudimo brezplačno hitro pomoč pri opredelitvi ključnih problemov ali priložnosti, da se boste lahko kasneje lažje in bolje opremljeni odločali za sodelovanje s strokovnjaki.

Podjetjem – izključno članom GZS – omogočamo enourno brezplačno posvetovanje s svetovalcem – strokovnjakom iz vrst članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti. Na tem pogovoru bo svetovalec v sodelovanju z vami poskušal opredeliti osnovni problem in/ali ugotoviti dejavnike, ki so ključni za nadaljnje poslovanje podjetja.

Pogovor je strokovno darilo naših članov drugim članom GZS. Obenem pa je ta naša ponudba namenjena tudi promociji naših članov – svetovalcev, s poudarkom na stroki in kakovosti, kar je naše osnovno vodilo. 

Za prijavo na pogovor izpolnite OBRAZEC Prijava na pogovor s svetovalcem. 

Pogovori bodo praviloma potekali v stavbi GZS na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani.