Združenje kovinskih materialov in nekovin

Livarne neželeznih litin

Foundries of non-ferrous alloys


Cinkarna Celje d.d.

Kidričeva 26, 3001 Celje

 Cinkarna Celje sodi med največja slovenska kemično-predelovalna podjetja. Najpomembnejša dejavnost podjetja je proizvodnja in trženje pigmenta titanovega dioksida. Ena od dejavnosti je tudi predelava cinka. Proizvajamo titancink pločevino, cinkovo žico, anode in zlitine.

 Cinkarna Celje is among the largest Slovenian chemical processing companies. The company's principal activity is the manufacture and marketing of titanium dioxide pigment. One of its activities is also zinc processing. We also manufacture titanium-zinc sheet metal, zinc wire, anodes and alloys.

 03 4276 000
 03 4276 106

 info@cinkarna.si
  www.cinkarna.si

 Tomaž Benčina
 
  LTH Castings d.o.o

  Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

   Skupina LTH Castings je eden vodilnih evropskih dobaviteljev visoko zahtevnih ter mehansko obdelanih tlačnih ulitkov iz aluminija za globalno avtomobilsko industrijo. Sodelovanje z našimi kupci sega od skupnega razvoja, izdelave prototipov, izdelave orodij in priprav v lastni orodjarni ter vse do serijskih dobav.

   LTH Castings group is one of the leading European suppliers of high-specification machined aluminium castings for the global automotive industry. The co-operation with our customers ranges from simultaneous development, prototyping, in-house tool and device manufacturing up to the serial supplies.

   + 386 (0) 4 5112 109
   + 386 (0) 4 5112 112

   info@lthcastings.com
    www.lthcastings.com

   Andrej Megušar
   
   MPI reciklaža d.o.o.

   Žerjav 79, SI-2393 Črna na Koroškem

    Družba MPI Metalurgija, plastika inženiring d.o.o. je edino podjetje v Sloveniji, ki ima naprave in tehnologijo za predelavo izrabljenih svinčenokislinskih akumulatorjev in drugih odpadkov na osnovi svinca. Z moderno opremo, znanjem in s filtrirnimi napravami podjetje zagotavlja najvišjo stopnjo predelave vseh proizvodov ter pri tem skrbi, da je vpliv dejavnosti na okolje čim manjši in v okviru zakonitih predpisov. Skrb za okolje ter varovanje zdravja in varnost zaposlenih so vrednote, ki jim podjetje posveča posebno pozornost.

    MPI Metalurgija, plastika inženiring d.o.o. is the only Slovene company that has all necessary equipment capacities and technology available to master the recycling of used lead-acid batteries and other lead-base waste. Modern equipment, vast experience and skills, and powerful filter facilities in the company guarantee the highest level of processing of all products, keeping the environmental impact as low as possible and within the scope of legal regulations. The environmental issues, health protection measures and safety of workers attract a special attention of the company.

    +386 (0)2 870 02 61
    386 (0)2 870 02 65

    mpi@rm-mpi.si
     www.rm-mpi.si

    Igor Lipovnik
    
    Skupina Impol

    Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica

     Smo fleksibilno, inovativno in v razvoj usmerjeno podjetje, ki se ukvarja s predelavo aluminija v vrhunske polizdelke. Naši glavni izdelki so: palice, cevi, profili, folije, pločevine, odkovki, rondelice, rondele, trakovi in liti izdelki.

     Impol is a flexible, innovative and development-oriented company engaged in reprocessing aluminium in state-of-the-art semi-finished goods. Our main products are: rods, profiles, tubes, foils, sheets, tread plates, blanks, slugs, discs, strips and cast products.

     02 845 3 100


     info@impol.si
      www.impol.com

     Andrej Kolmanič
     
     TALUM d. d. Kidričevo

     Tovarniška cesta 10, SI-2325 Kidričevo

      Osnovna dejavnost družbe TALUM d. d. je proizvodnja in preoblikovanje aluminija. Osrednjo dejavnost sestavljajo programi: proizvodnja in prodaja elektroliznega aluminija, ogljikovih materialov, drogov, livarskih zlitin, širokega traku, rondelic in rondel, razvoj ulitkov in orodij ter proizvodnja in prodaja ulitkov ter sklopov.

      The principal activity of the company TALUM d. d. (joint-stock company) is the production and processing of aluminium. The core activity consists of the following programs: production and sale of electrolytic aluminium, carbon materials, billets, foundry alloys, wide strips, slugs, development of castings and tools and production and sale of castings and assemblies.

      02 7995 100

      guest@talum.si
       www.talum.si

      Marko Drobnič
      
      Telkom d.o.o.

      Cesta Tončke Čeč 45, 1420 Trbovlje

       Podjetje se ukvarja z izdelovanjem aluminijastih izdelkov s tehnologijo visokotlačnega litja, površinsko obdelavo, montažo. Kupcem ponujamo tudi izdelavo orodja .

       Company produces aluminum products by technology of high-pressure die-casting, which we machine, assemble or offer other service – acc. to client's wishes. We also offer tools.

       03 / 56 27 711
       03 / 56 27 304

       info@telkom.si
        www.telkom.si

       Branko Lenart
       
       Zlatarna Celje d.d.

       Kersnikova 19, 3000 Celje

        Zlatarna Celje d.d. se ponaša z več kot 160 leti nepretrganega dela in zavidanja vredno tradicijo. Smo največji in najbolj znani proizvajalec zlatega in srebrnega nakita v svoji panogi, odlično poznani tudi izven meja Slovenije. Svojo poslovno uspešnost gradimo na dobro znani tradiciji, kvaliteti in blagovni znamki z veliko prepoznavnostjo.

        Zlatarna Celje d.d. It boasts more than 160 years of continuous work and enviable tradition. We are the largest and most famous producer of gold and silver jewelry in the industry, excellent also known beyond the borders of Slovenia. His business success is built on the well-known tradition, quality and brand with great recognition.

        03 426 71 00
        03 426 71 11

        zc@zlatarnacelje.si
         www.zlatarnacelje.si

        Primož Albreht