Združenje kovinskih materialov in nekovin

Nagovor predsednika

Krožno gospodarstvo je paradigma, ki zadnja leta predstavlja edino možno alternativo današnjemu načinu gospodarjenja, ki temelji na intenzivnem izkoriščanju naravnih virov. Kljub navedenemu dejstvu, je sistem linearnega gospodarstva še vedno prevladujoč tudi v našem delu sveta, čeprav je jasno, da čas in razvoj zahtevata nujne spremembe. Samo spoznanje dejstva, da se moramo posluževati drugačnih pristopov za rabo surovin, je premalo. Če želimo nadaljevati z razvojem naše družbe, moramo nemudoma iz besed preiti k dejanjem.

Krožno gospodarstvo je tesno povezano z zeleno ekonomijo in ni dvoma, da potrebujemo jasne politične spodbude in okvire, da bomo v nove paradigme prišli pripravljeni. Prav tako potrebujemo konkretne cilje in konkretne načine, ki nam bodo zagotavljali, da želene cilje uresničimo.

Raba sekundarnih virov nujno potrebuje spodbudo na vseh nivojih naše družbe, vključno s strategijo države. Dejstvo je, da na območju naše države nimamo dostopa do večine naravnih virov surovin, tako da je prav reciklaža edina možnost za zagotavljanje surovin našemu gospodarstvu. V preteklosti je bilo iz strateškega vidika preprosto narejenega premalo, da bi lahko reciklažna industrija postalo gonilo krožnega gospodarstva in da bi lahko zagotavljala zelena delovna mesta z dolgoročnim potencialom.

Gospodarstvo mora postati gonilna sila za preboj naše družbe v družbo, ki je naravnana trajnostno in obenem zagotavlja blaginjo, ki se odraža v uspešnem poslovanju in novih delovnih mestih. Mnogi gospodarski subjekti v Republiki Sloveniji so se na to pot podali sami in so pri tem izjemno uspešni. Če želimo, da to postane splošni trend, pa potrebujemo tudi spodbude s strani državnih organov, ki morajo imeti jasno vizijo in posluh do tistih, ki po tej poti stopamo že leta.

Namen konference je podati konkretne predloge in zahtevati konkretne odgovore!

Brez jasne vizije in močne volje nam preboj ne more uspeti. Prihajajoče generacije bodo ocenjevale ali smo v danem trenutku sprejeli najboljše odločitve, saj bodo nosile neposredne posledice naših dejanj.

Jure Fišer
predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih materialov

 

Združenje kovinskih materialov in nekovin

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.