Združenje kovinskih materialov in nekovin

Združenje kovinskih materialov in nekovin


Na skupni seji GZS–Združenja kovinskih materialov in GZS–Združenja za nekovine, ki je bila 20.1.2011, je bil na podlagi volje članstva obeh združenj soglasno sprejet sklep, da se obe dejavnosti povežeta v eno združenje. Ta sklep je potrdila tudi Skupščina GZS na svoji seji 5.5.2011.

GZS–Združenje kovinskih materialov in nekovin je avtonomna, nepolitična in strokovna organizacija, ki povezuje družbe z glavno registrirano dejavnostjo proizvodnje in predelave kovin in nekovin kot avtonomne članice združenja.

V združenju uveljavljajo članice svoje interese glede pogojev gospodarjenja, razvoja stroke, napredka dela in poslovanja,  izboljšujejo svojo  konkurenčnost na domačem in tujem trgu z oblikovanjem stališč in politik do socialnih partnerjev, zakonodajnih in vladnih institucij ter drugih domačih in mednarodnih asociacij. Združenje članicam zagotavlja strokovno pomoč v obliki informiranja, svetovanja, usposabljanja ter zastopanja in posredovanja predlogov.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.