Združenje kovinskih materialov in nekovin

Upravni odbor


Združenje je organizirano kot strokovna služba, ki jo vodi direktor združenja.  Organ upravljanja je 25. članski Upravni odbor (UO) združenja, ki se na osnovi zborničnega volilnega sistema voli na 4 leta. Volilni sistem omogoča, da je UO sestavljen iz predstavnikov družb iz vseh dejavnosti proizvodnje kovin in nekovin. Upravni odbor voli izmed svojih članov na svoji konstitutivni seji predsednika UO in podpredsednika UO.

Za obdobje 2019 - 2023 so bili v Upravni odbor Združenja kovinskih materialov in nekovin izvoljeni naslednji člani:

Ime in Priimek Naziv podjetja Spletni naslov
mag. Branko Žerdoner Acroni d.o.o., Jesenice
Friderik Madarasi Cinkarna Celje d.d., Celje
Dušan Jerman ETI Elektroelement d.d., Izlake
Janko Čevka - podpredsednik UO Exoterm-IT d.o.o., Kranj www.exoterm.si
mag. Boris Laubič Gorenje Keramika, d.o.o.
Jure Fišer Gorenje Surovina, d.o.o. www.surovina.si/
Brigita Juhart Lesnik Impol 2000 d.d., Slovenska Bistrica
doc. dr. Matjaž Godec Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT)  www.imt.si/
Jerica Vranc KOVIS Livarna d.o.o. www.kl.kovis-group.com/
Marcel Žmavčič Kremen d.d., Novo mesto
dr. Rok Rozman Livar d.d., Ivančna Gorica
mag. Drago Brence Livarna Titan d.o.o., Kamnik
Simona Stegne Ceraj
 Livarna Gorica d.o.o.
 www.li-go.si/
mag. Andrej Kranjec LTH Castings d.o.o., Škofja Loka
Andrej Gradišnik Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem www.metalravne.com
dr. Miran Pirnat OMCO METALS SLOVENIA d.o.o.
 mag. Peter Čas  Steklarna Hrastnik d.o.o.  www.steklarna-hrastnik.si/
Ivan Jurkošek
Štore Steel, d.o.o., Štore
Marko Drobnič - predsednik UO
Talum d.d., Kidričevo
mag. Borut Dremelj
TELKOM, d.o.o.  www.telkom.si/
 Anton Serianz
 Termit d.d., Moravče
 www.termit.si
 Tomislav Pugelj
 Togo d.o.o., Slovenske Konjice
 www.togo.si
 prof. dr. Boštjan Markoli
UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo (OMM)
  www.ntf.uni-lj.si/omm/
 mag. Jože Kaligaro
 Weiler Abrasives d.o.o.
 www.swatycomet.com/si/podjetje/
mag. Martin Debelak - direktor Združenje kovinskih materialov in nekovin


Predstavniki v Skupščini GZS od 2019 do 2023:

Brigita Juhart Lesnik Impol 2000 d.d., Slovenska Bistrica
mag. Ivan Papič Steklarna Hrastnik d.o.o., Hrastnik www.steklarna-hrastnik.si/
dr. Zlatko Čuš Talum d.d., Kidričevo www.talum.si

 


Avtor: Združenje kovinskih materialov in nekovin

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.