Združenje kovinskih materialov in nekovin

Upravni odbor


Združenje je organizirano kot strokovna služba, ki jo od 13.4.2023 vodi v. d. direktorica združenja.  Organ upravljanja je 25-članski Upravni odbor (UO) združenja, ki se na osnovi zborničnega volilnega sistema voli vsaka štiri leta. Volilni sistem omogoča, da je UO sestavljen iz predstavnikov družb iz vseh dejavnosti proizvodnje kovin in nekovin. Upravni odbor voli izmed svojih članov na svoji konstitutivni seji predsednika UO in podpredsednika UO ter določi predstavnike združenja za zastopanje interesov v skupščini GZS.

Za obdobje 2023 - 2027 so bili v Upravni odbor Združenja kovinskih materialov in nekovin izvoljeni:

Ime in Priimek Naziv podjetja Spletni naslov
mag. Branko Žerdoner SIJ Acroni d.o.o., Jesenice
 Igor Skok  Eta d.o.o. Cerkno

 http://www.egoproducts.com/

Dušan Jerman ETI Elektroelement d.d., Izlake
Janko Čevka - podpredsednik UO Exoterm-IT d.o.o., Kranj www.exoterm.si
Urša Ažman Difa, d.o.o.
Jure Fišer Surovina, d.o.o. www.surovina.si/
Andrej Kolmanič Impol 2000 d.d., Slovenska Bistrica
doc. dr. Matjaž Godec Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT)  www.imt.si/
Jerica Vranc - podpredsednica UO KOVIS Livarna d.o.o. www.kl.kovis-group.com/
Bojan Damjanovič Kremen d.d., Novo mesto
dr. Rok Rozman Livar d.d., Ivančna Gorica
mag. Drago Brence Livarna Titan d.o.o., Kamnik
Simona Stegne Ceraj
 Livarna Gorica d.o.o.
 www.li-go.si/
Matjaž Turk LTH Castings d.o.o., Škofja Loka
Jernej Močnik SIJ Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem www.metalravne.com
 Matevž Fazarinc  Steklarna Hrastnik d.o.o.  www.steklarna-hrastnik.si/
Ivan Jurkošek
Štore Steel, d.o.o., Štore
Marko Drobnič -
predsednik UO
Talum d.d., Kidričevo
Branko Lenart TELKOM, d.o.o.  www.telkom.si/
 Anton Serianz
 Termit d.d., Moravče
 www.termit.si
 Tomislav Pugelj
 Togo d.o.o., Slovenske Konjice
 www.togo.si
 prof. dr. Boštjan Markoli
UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo (OMM)
  www.ntf.uni-lj.si/omm/
 mag. Jože Kaligaro
 Weiler Abrasives d.o.o.
 www.swatycomet.com/si/podjetje/
Petra Prebil Bašin -
v. d.
 direktorica
Združenje kovinskih materialov in nekovin


Predstavniki združenja v Skupščini GZS od 2023 do 2027 so:

Brigita Juhart Lesnik Impol 2000 d.d., Slovenska Bistrica
Nataša Bukanovsky Kosi  Steklarna Hrastnik d.o.o., Hrastnik www.steklarna-hrastnik.si/
dr. Zlatko Čuš Talum d.d., Kidričevo www.talum.si

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.