Združenje kovinskih materialov in nekovin

Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji 2015 - 2025


Metalurgija bo vključena v javnih strateških dokumentih na osnovi svoje tehnološke (pametne) specializacije, izvoznih primerjalnih prednosti in produktivnosti. Opredeljena bo kot ena izmed ključnih in prednostnih gospodarskih panog v Republiki Sloveniji.  Razvoj metalurgije potrebuje vzpostavitev ugodnega podpornega in poslovnega  okolja.

Za ogled celotnega dokumenta kliknit na povezavo: Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji 2015 - 2025

Lastna proizvodnja jekla in aluminija je pomembna konkurenčna prednost in temelj za uspešno udejanjanje strategije razvoja in rasti v celotni kovinsko predelovalni vrednostni verigi.  Panoga bo usmerjena v razvoj naprednih kovinskih materialov za zahtevne  aplikacije. Dejavnost prehaja iz linearnega v krožno gospodarstvo z izpolnjevanjem zahtev sodobne trajnostne proizvodnje.

Slovenska metalurgija je ob razvitih kapacitetah in kompetencah  umeščena  na globalnem trgu, za nadaljnji razvoj pa so nujne povezave v poslovne skupine, mreže, verige, grozde in čezmejno sodelovanje. Izobraževanje kadrov za potrebe razvoja panoge zahteva na vseh ravneh prilagoditev  visokim  zahtevam sodobnega gospodarstva.  Zahteva po inovacijskem procesa pogojuje visoko raven znanstveno raziskovalnega dela, usmerjene v temeljne in aplikativne raziskave ter sodoben pristop pri prenosu znanja iz javnih raziskovalnih zavodov in univerz (inštituti, univerze) v realno gospodarstvo.

Metalurgija, ki je ena od ključnih in prednostnih gospodarskih panog, mora pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost  RS (ARRS)  pridobiti status avtonomnega raziskovalnega polja.

Povezave:

 


Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option