Združenje za informatiko in telekomunikacije
Prijava ni več možna, ker so mesta zasedena.