Združenje za informatiko in telekomunikacije
Prijava na konferenco ni več mogoča.