Združenje za informatiko in telekomunikacije

Kratka predstavitev Združenja za informatiko in telekomunikacije
Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) je eno mlajših združenj med 26 panožnimi združenji, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Njegovi začetki segajo v leto 1994, ko so podjetja, ki so se ukvarjala s to dejavnostjo, ustanovila interesno sekcijo znotraj ZKIRIP, skupnega združenja za svetovanje, inženiring in informatiko. Leta 2000 je končno preraslo v samostojno združenje ZRI - Združenje za računalništvo in informatiko. Ker pa je področje telekomunikacij in informatike postalo tako prepleteno, so se maja 2001 združenju pridružila tudi telekomunikacijska podjetja. Združenje je dobilo novo ime - Združenje za informatiko in telekomunikacijo. Gre za novo gospodarsko vejo, ki se razvija tako intenzivno, da ji razvoj klasifikacij SKD ne uspe slediti. Zato ZIT povezuje podjetja, ki po dejavnostih SKD segajo na zelo različna področja.

V maju 2011 je bil izvoljen nov Upravni odbor ZIT, ki ga sestavljajo predstavniki velikih, srednjih in malih podjetij s področja informatike in telekomunikacij.

Najpomembnejša naloga Združenja za informatiko in telekomunikacije je povečanje vlaganj v IKT tehnologije v gospodarstvu in javni upravi. Država ima ključno vlogo pri naročilu informacijskih projektov na področju e-uprave in storitev informacijske družbe pri slovenskih podjetjih. Prizadevamo si za povezovanje države in IKT podjetij ter sodelovanje pri trženju in uvajanju teh rešitev v tujini. V okviru Izvozno prodorne sekcije ZITex delujejo kompetenčni centri, ki povezujejo ponudnike rešitev v e-upravi, finančnih institucijah, varnosti, telekomunikacijah ter na novem področju računalništva v oblaku. S povezovanjem ponudnikov in njihovih rešitev spodbujamo skupni nastop in trženje celovitih rešitev na tujih trgih.

Za člane pripravljamo informacije o trgih, organiziramo tematsko usmerjene IKT konference ter druge dogodke s ciljem povezovanja in vzpostavljanja poslovnih kontaktov z uporabniki v podjetjih in javni upravi. S poglabljanjem partnerskih odnosov z državnimi institucijami in  lobiranjem v Sloveniji in EU si prizadevamo za čim bolj ugodno poslovno okolje v IKT industriji. Sodelujemo pri  sprejemanju panožnih specifičnih zakonov in direktiv, posebna pozornost pa je namenjena internacionalizaciji v obliki organizacije poslovnih delegacij in skupinskih sejemskih nastopov.

E-pošta: zit@gzs.si