Združenje za informatiko in telekomunikacije

Kratka predstavitev Združenja za informatiko in telekomunikacije
Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) je eno mlajših združenj med 26 panožnimi združenji, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Najpomembnejša naloga združenja je povečanje vlaganj v IKT tehnologije v gospodarstvu in javni upravi ter izboljšati pogoje poslovanja podjetjem iz IKT sektorja. Prizadevamo si za povezovanje države in IKT podjetij ter sodelovanje pri trženju in uvajanju teh rešitev v tujini. S povezovanjem ponudnikov in njihovih rešitev spodbujamo skupni nastop in trženje celovitih rešitev na tujih trgih.

V združenju delujemo v skladu z interesi IKT podjetij člani združenja in soustvarjamo poslovno okolje (ekosistem), ki podjetjem končnim uporabnikom pomaga izkoriščati IKT tehnologije in rešitve na najbolj učinkovit način.

Za člane pripravljamo informacije o trgih, organiziramo tematsko usmerjene IKT konference ter druge dogodke s ciljem povezovanja in vzpostavljanja poslovnih kontaktov z uporabniki v podjetjih in javni upravi. S poglabljanjem partnerskih odnosov z državnimi institucijami in  lobiranjem v Sloveniji in EU, si prizadevamo za čim bolj ugodno poslovno okolje v IKT industriji. Sodelujemo pri  sprejemanju panožnih specifičnih zakonov in direktiv, posebna pozornost pa je namenjena internacionalizaciji v obliki organizacije poslovnih delegacij in skupinskih sejemskih nastopov.

Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije

 

E-pošta: zit@gzs.si