Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: GZS ZGIGM in GZS ZING podpisalI program dela ZORG

Zbor za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva je danes na novinarski konferenci na Inženirski zbornici Slovenije predstavil Program dela, ki ga je napovedal ob podpisu in predstavitvi Memoranduma za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva julija letos, in ga naslovil na predsednika vlade Republike Slovenije. Cerarja je pozval, da vlada Zbor pripozna in mu dodeli kompetentnega sogovornika s pooblastili, ki bo vzpostavil konstruktiven in stalen dialog s stroko, gospodarstvom in šolstvom ter zagotovil, da se s skupnimi močmi poskrbi za oživitev in dolgoročni razvoj slovenskega gradbeništva.

V Programu dela za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva, ki je logično nadaljevanje Memoranduma, podpisanega 3.7.2014, Zbor predlaga izvedbo številnih ukrepov, ker v državi stvari ne delujejo dobro, so slabo urejene ali pa sploh niso urejene. Ob tem Zbor poudarja, da ne pričakuje nič posebnega, le tisto, kar v naši državi pogrešajo v primerjavi z drugimi državami EU in za kar menijo, da bi stanje bistveno izboljšalo.«

Zapisani ukrepi se dotikajo več področij in resornih ministrstev, med drugim strateškega načrtovanja in izvajanja investicij, trajnostne gradnje, javnega naročanja, ureditve poslovnega okolja, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu ter vlaganja v znanje in strokovno usposobljenost v panogi.

Pri tem zahteve Zbora, z izjemo prve, ostajajo enake:

1. Imenovanje kompetentnega vladnega koordinatorja aktivnosti programa dela in ustanovitev direktorata za javne investicije

2. Zagotovitev stabilnih pogojev poslovanja in zagon investicij

3. Ureditev razmer na trgu inženirskih storitev in gradenj

4. Ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu

5. Vlaganje v znanje in strokovno usposobljenost zaposlenih v panogi

Enaki ostajajo, ob realizaciji ukrepov iz Programa dela, tudi pričakovani rezultati:

1. Doseganje evropsko primerljivih multiplikativnih učinkov (2 do 3) panoge na celotno gospodarstvo.

2. Dvig deleža gradbeništva v BDP s 4% na 6 do 8% BDP in 10.000 do 20.000 novih delovnih mest v gradbeništvu.

3. Ohranitev zdravega jedra ponudnikov inženirskih storitev in gradenj - večja mednarodna konkurenčnost.

4. Višja socialna varnost zaposlenih v panogi in večja atraktivnost delovnih mest za mlade -  uvedba dualnega sistema poklicnega izobraževanja.

5. Odgovorno ravnanje z javnimi financami in višja kakovost javnih gradenj - nižji stroški v celotni življenjski dobi objektov.

6. Spodbujanje koriščenja lokalnih potencialov gradbeništva.

Podpisan uvodni program dela ZORG

Program dela ZORG

Več>>>

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija