O zbornici


Zbornica osrednjeslovenske regije ( preimenovana iz Območne zbornice Ljubljana ) oziroma  njena predhodnica z imenom Gospodarska zbornica občin ljubljanskega območja je bila ustanovljena 12.03.1979 na podlagi takratnega Zakona o združevanju organizacij ZD v splošna združenja in gospodarske zbornice (Ur.l. SRS, št. 21/78), kot samostojna pravna oseba.

Zbornica osrednjeslovenske regije je danes samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), katere položaj znotraj sistema GZS je določen s Statutom GZS. Združuje in predstavlja interese članov GZS na območju Osrednjeslovenske statistične regije (26 občin) in 6 občin Statistične regije jugovzhodna Slovenija.

 


Avtor: GZS ZOR