O zbornici


Gospodarska zbornica je skladno z Zakonom o Gospodarskih zbornicah pomemben, reprezentativen sogovornik države pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter je pomemben predstavnik gospodarstva v mednarodnih in zborničnih organizacijah. Gospodarska zbornica je mrežno organizirana entiteta, ki pokriva vse regije Slovenije, kot tudi panoge dejavnosti. Zbornica osrednjeslovenske regije (preimenovana iz Območne zbornice Ljubljana ) oziroma  njena predhodnica z imenom Gospodarska zbornica občin ljubljanskega območja je bila ustanovljena 12.03.1979 na podlagi takratnega Zakona o združevanju organizacij ZD v splošna združenja in gospodarske zbornice (Ur.l. SRS, št. 21/78), kot samostojna pravna oseba. 

Zbornica osrednjeslovenske regije (GZS ZOR) je danes samostojni sestavni del GZS in hkrati največja zbornica znotraj GZS. Združuje in predstavlja gospodarske interese na območju 25 občin v osrednjeslovenski statistični regiji (Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnikain 6 občin Statistične regije jugovzhodna Slovenija (Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica).