SKLEP O DOLOČITVI ČLANARINE GZS ZBORNICE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE ZA LETO 2023

Na osnovi 28. člena  in 65.člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice osrednjeslovenske regije, dne 11.10.2022,  sprejel sklep o določitvi članarine GZS Zbornice osrednjeslovenske regije za leto 2023, ki določa:

 1. Osnovo za obračun članarine, ki je je podatek o zaposlenih in  bruto plačah iz zadnjega letnega poročila.

 2. Višino letne članarine 

Razred

Število zaposlenih

Letna članarina 2023 GZS + GZS ZOR

1

do 1

130,00 €

2

od 2-4

145,00 €

3

od 5-9

150,00 €

4

od 10-14

210,00 €

5

od 15-19

230,00 €

6

od 20-24

360,00 €

7

od 25-29

375,00 €

8

od 30-999

po stopnji

9

nad 1000

po stopnji


Osnova za obračun članarine po stopnji za 8. in 9. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,0415 %.

Minimalna letna članarina za 8. in 9. razred je 175,00€. Najvišja letna članarina za 8. in 9. razred je 5.280,00€.

STATUT GZS

 

PRISTOPNI OBRAZEC >>


 


po stopnji

po stopnji

po stopnji