SKLEP O DOLOČITVI ČLANARINE GZS ZBORNICE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE ZA LETO 2024

Na osnovi 28. člena  in 65.člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice osrednjeslovenske regije, dne 25.10.2023,  sprejel sklep o določitvi članarine GZS Zbornice osrednjeslovenske regije za leto 2023, ki določa:

 1. Osnovo za obračun članarine, ki je je podatek o zaposlenih in  bruto plačah iz zadnjega letnega poročila.

 2. Višino letne članarine 

Razred

Število zaposlenih

Letna članarina 2024 GZS ZOR

1

do 1

70,00 €

2

od 2-4

75,00 €

3

od 5-9

85,00 €

4

od 10-14

110,00 €

5

od 15-19

115,00 €

6

od 20-24

180,00 €

7

od 25-29

185,00 €

8

od 30-999

po stopnji

9

nad 1000

po stopnji


Osnova za obračun članarine po stopnji za 8. in 9. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,0415%.

Minimalna letna članarina za 8. in 9. razred je 200,00 €. Najvišja letna članarina za 8. razred je 5.800,00 € in za 9. razred 6.900,00 €.

STATUT GZS

 

PRISTOPNI OBRAZEC >>


 


po stopnji

po stopnji

po stopnji