Storitve Zbornice osrednjeslovenske regije

 

Čeprav je včasih težko pojasniti neposredno povezavo med posamičnim članstvom in zmožnostjo Zbornice osrednjeslovenske regije, da vpliva na državo in politiko, je dejstvo, da članstvo slehernega podjetja prispeva k uspešnemu izvajanju funkcije zbornice kot asociacije podjetij. Eno samo podjetje moči za dosego sprememb nima. Veliko število močnih, uglednih in uspešnih podjetij pa to moč ima. Ravno zato je tako pomembno, da strnemo svoje vrste in (p)ostanemo povezani, da stvari premaknemo na vladnem nivoju. Podjetja v regiji so zato za naš regijski razvoj ključnega pomena. Tudi povezovanje z občinskimi oblastmi je skozi partnerstvo podjetij pomembno.

Zbornica predstavlja socialno-ekonomski glas gospodarstva, ki je politično neopredeljen. Torej, zasledujemo le glas podjetij v regiji in njihovih želja. Družbeno odgovorna podjetja so člani Zbornice osrednje slovenske regije. Le na tej osnovi lahko zagotovimo, da nam sape pri zavzemanju za oblikovanje tistih nujnih ukrepov, ki bodo Sloveniji omogočili povrniti vse razpoložljive poslovne priložnosti v najkrajšem času, ne bo zmanjkalo.

Za kakršno koli partnerstvo je ključno zaupanje in komunikacija. Tako, da poleg velikega nabora aktivnosti Zbornice osrednjeslovenske regije, dobi vsak član tudi možnost izraziti svoje predloge, pa tudi kritike. Torej, pomembno je, da imamo redni kontakt, vzdržujemo redno komunikacijo, da lahko predloge podjetij z veseljem udejanjimo in tudi delimo.  

Poleg lobističnih aktivnosti Zbornica nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini (podatki podani v oklepaju ponazarjajo letno aktivnost):

 • organizacijo strokovnih (300+), mreženjskih (50+), vsebinsko raznolikih dogodkov z več kot 11.000 udeležencev, tj. članov
 • strateški sveti (5)
 • premišljen izbor in ažurne poslovne informacije, ključne za poslovanje podjetij, ki jih člani pridobivajo brezplačno tedensko, skupaj z napovednikom dogodkov
 • pridobivanje informacij iz 50 mednarodnih panožnih zbornic in institucij, ki podpirajo paleto panog
 • pridobivanje brezplačnih strokovnih svetovanj (15.000+),
 • pridobivanje brezplačnih ključnih informacij za vstop na tuje trge (ZOR prioritetno pokriva Indijo, Kitajsko in Nemčijo)
 • vhodne in izhodne delegacije (100+) na področju internacionalizacije (2.000+ podjetij)
 • regijsko in nacionalno spodbujanje ter pomoč pri razvoju in implementaciji inovacij (več kot 23 let)  
 • dodano vrednost pomoči članom tudi skozi člane mreže Eurochambres, ki vključuje 1.700 zbornic ter 20 mio podjetij v 43 evropskih državah
 • zastopanje gospodarskih interesov članov na nivoju regije (npr. velike razlike poslovnega okolja za gospodarstvo po občinah, izzivi migracije zaposlenih - (pre)obremenjenost cest /Lj. obvoznice, železnic, potreba po močnejši električni napeljavi, itn.)
 • zastopanje gospodarskih interesov članov na nacionalnem nivoju (npr. minimalne plače, ukinitev dodatnega zavarovanja, …)
 • reprezentativnost gospodarstva v dialogu z državo
 • dialog z državo, kot socialni partner
 • sklepanje in posredovanje dopolnitev na nivoju kolektivnih pogodb (22)
 • popuste (tudi do 50 odstotkov) na najrazličnejše plačljive produkte in storitve ter udeležbo na komercialno zastavljenih dogodkih
 • močno analitsko službo, možnost pridobitve različnih študij, analiz
 • možnost oglaševanja in najema trženjskega prostora
 • možnost najema dvoran, predavalnic
 • možnost udeležbe na štirih največjih dogodkih – srečanjih gospodarstva:
 • vrh velikega gospodarstva
 • vrh malega gospodarstva
 • podelitev nagrad GZS
 • okoljski dan
 • dan inovativnosti
 • vključenost v skupnost 7.200+ podjetij, s katerimi lahko izmenjujete mnenja, izkušnje, dobre prakse, se poslovno povezujejo ter si kot član-članu nudijo proizvode, storitve
 • izdajanje javnih listin
 • izpostavljanje in nagrajevanje najboljših več kot 51 let (letno 590+ prejemnikov GZS nagrad in priznanj)
 • biltene, publikacije, knjige in gradiva
 • Redno spremljanje gospodarskega položaja v regiji, še posebej v gospodarsko manj razvitih občinah in priprava in posredovanje temeljnih gospodarskih informacij
 • Organizacija posebnih omizij za izmenjavo mnenj članov
 • Organiziranje strokovnih prireditev in svetovanj za člane
 • Organiziranje ekskluzivnih poslovnih srečanj z gospodarskimi delegacijami
 • Strokovna podpora in organiziranje stikov in srečanj (match-making), razstav in sejemskih nastopov
 • Pomoč pri prijavi na razpise
 • Organiziranje pravne in davčno finančne strokovne podpore za člane

ČLANARINA GZS ZOR ZA LETO 2023

Za članstvo v tekočem koledarskem letu član prispeva sorazmeren del članarine.

Razred  Število zaposlenih Letna članarina
2023 GZS + GZS ZOR
 1 do 1 130,00 eur
 2  od 2 - 4  145,00 eur
 3  od 5 - 9  150,00 eur
 4  od 10 -14  210,00 eur
 5  od 15 - 19  230,00 eur
 6  od 20 - 24  360,00 eur
 7  od 25 - 29  375,00 eur
 8  od 30 - 999  po stopnji
 9  nad 1000  po stopnji

Osnova za obračun članarine po stopnji za 8. in 9. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,0415 %. Minimalna letna članarina za 8. in 9. razred je 175,00€. Najvišja letna članarina za 8. in 9. razred je 5.280,00€.

Kako se včlanite?

 1. Izpolnite pristopni obrazec
 2. Pošljite ga na info@gzs.si ali zor@gzs.si

 

ŽELIM POSTATI ČLAN >>