Vizija in poslanstvo


Naša moč so naši člani ! S sodelovanjem v organih Zbornice osrenjeslovenske regije naši člani aktivno določajo smernice njenega delovanja. Članstvo naših podjetij nas zavezuje, da smo objektivni in neodvisni na glede na trenutne interese politike. Vodi nas predvsem filozofija naprednega, na znanju temelječega gospodarstva in družbe ter napredka za vsakogar.

Smoter zbornice je olajševati in pospeševati dejavnost svojih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lasten dobiček.

Namen zbornice je sooblikovanje in vpliv na gospodarsko okolje za uspešno delo članov doma in v tujini.


Avtor: GZS ZOR