Vizija, poslanstvo in vloga


Naša moč so naši člani! 

S sodelovanjem v organih Zbornice osrednjeslovenske regije naši člani aktivno določajo smernice njenega delovanja. Članstvo naših podjetij nas zavezuje, da smo objektivni in neodvisni na glede na trenutne interese politike. Vodi nas predvsem filozofija naprednega, na znanju temelječega gospodarstva in družbe ter napredka za vsakogar. Vizija Zbornice osrednjeslovenske regije je biti najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v regiji.

Temeljno poslanstvo Zbornice osrednjeslovenske regije je izboljševanje in sooblikovanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast in konkurenčnost podjetij iz regije doma in v tujini. Hkrati je GZS skladno z Zakonom o GZS pomemben, reprezentativen sogovornik države pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter je pomemben predstavnik gospodarstva v mednarodnih in zborničnih organizacijah. 

Vloga zbornice:

 • Zastopanje interesov članov na občinskem, regionalnem in državnem nivoju in sodelovanje pri vseh pomembnih odločitvah, ki se nanašajo na regionalni razvoj in splošno gospodarsko situacijo v okviru sistema GZS in izven
 • Tesnejše povezovanje med podjetji iz regije
 • Spodbujanje blagovne menjave med podjetji iz drugih držav
 • Promocija in vključevanje članov v mednarodne poslovne mreže doma in v tujini
 • Vzpostavitev odlične platforme za izmenjavo strokovnih mnenj članov in vzpostavitev tesnejših poslovnih stikov med člani
 • Zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev za potrebe članov na področjih:
 • informiranja in izobraževanja,
 • razvoja inventivnosti in inovativnosti,
 • mentorstva podjetniškim začetnikom,
 • podpore ženskemu podjetništvu,
 • razvoju družinskega podjetništva,
 • povečanju kvalitetnega zaposlovanja ter izboljšanju štipendijske politike.