Vloga


 • Zastopanje interesov članov na občinskem, regionalnem in državnem nivoju in sodelovanje pri vseh pomembnih odločitvah, ki se nanašajo na regionalni razvoj in splošno gospodarsko situacijo v okviru sistema GZS in izven
 • Tesnejše povezovanje med podjetji iz regije in poglabljanje stikov in kooperacij med podjetij iz drugih slovenskih regij prek zborničnega sistema
 • Spodbujanje blagovne menjave med podjetji iz drugih držav
 • Promocija in vključevanje članov v mednarodne poslovne mreže doma in v tujini
 • Vzpostavitev odlične platforme za izmenjavo strokovnih mnenj članov in vzpostavitev tesnejših poslovnih stikov med člani
 • Zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev za potrebe članov na področjih:
  1. informiranja in izobraževanja
  2. razvoja inventivnosti in inovativnosti
  3. mentorstva podjetniškim začetnikom
  4. podpore ženskemu podjetništvu
  5. razvoju družinskega podjetništva
  6. povečanju kvalitetnega zaposlovanja ter izboljšanju štipendijske politike
    

Avtor: GZS ZOR