Sodelavci strokovne službe GZS ZOR


Naslov
Zbornica osrednjeslovenske regije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
E: zor@gzs.si
T: (01) 58 98 174 

 Rok Pavlin, 

direktor
e-pošta: rok.pavlin@gzs.si 

 
T: 040 204 256
  Lara Flegar,

 samostojna svetovalka
e-pošta: lara.flegar@gzs.si


T: 031 358 900
 Severin Hutinski, samostojna svetovalka

e-pošta: severin.hutinski@gzs.si

 
T: 041 348 678
 Tinkara Godec, samostojna svetovalka

e-pošta: tinkara.godec@gzs.si

  
T: 031 553 243