Sekcijo Slovensko-kitajskega poslovnega sveta sestavljajo naslednji organi:

* Zbor Poslovnega sveta
* Predsednik Poslovnega sveta (Predsednik Izvršilnega odbora),
* Prvi podpredsednik Poslovnega sveta,
* Drugi podpredsednik Poslovnega sveta,
* Izvršilni odbor
* Generalni sekretar.

Izvršilni odbor SKPS


Izvršni organ SKPS opravlja organizacijsko, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo SKPS po sprejetem programu dela in sklepih, sprejetih na Zboru Poslovnega sveta. 

 

Člani IO SKPS v mandatu 2020-2022: 

 

Žiga Vavpotič, Outfit7/Globaldreamvision, predsednik

mag. Franjo Bobinac, Hisense, podpredsednik

Jure Tomc,  JT business development, podpredsednik

mag. Gašper Cotman - Huawei

dr. Mark Pleško – Cosylab

Saša Saje Wang – Mikropis

mag. Danijela Voljč – Konfucijev Inštitut