Članstvo v SKPS omogoča, da člani: 

  • sodelujejo pri delu Poslovnega sveta in njegovem razvoju;
  • povečujejo vidnost in razpoznavnost kitajskega gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in kulturnega delovanja v slovenskem okolju; 
  • povečujejo vidnost in razpoznavnost sodelovanju slovenskih podjetij na kitajskem gospodarskem, znanstvenem (strokovnem) in kulturnem okolju.

 

Prednosti za vstop so sledeče:

Izobraževanja: dnevni seminarji o poslovanju s Kitajsko in odpiranje drugih vprašanj na nišne tematike glede na potrebe podjetij članic

Networking dogodki

Konferenca Slovenija-Kitajska

Letna poslovna delegacija na Kitajsko

Matchmaking in svetovanje za člane

 

Člani Poslovnega sveta so lahko vse gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so člani GZS,
  • izrazijo interes po povezovanju v Poslovnem svetu,
  • izpolnijo pristopni obrazec 
  • plačajo dogovorjeno članarino in članski prispevek za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

 

Člani SKPS pa so lahko tudi fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so aktivni na področju sodelovanja, izobraževanja, kulturnega in ostalega udejstvovanja na Kitajskem, izrazijo interes po povezovanju v SKPS, izpolnijo pristopni obrazec
  • plačajo dogovorjeno pristopnino in članarino za fizične osebe.

 

Podatki o članarini so dostopni spodaj. SKPS si pridržuje diskrecijsko pravico o zavrnitvi člana. 

 

ČLANSKI PRISPEVEK

 

PRISTOPNI OBRAZCI:

Pristopni obrazec-GZS ZOR in Sekcija Slovensko-Kitajski poslovni svet

Pristopni obrazec - samo Slovensko-kitajski poslovni svet