SEKCIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO POVEZOVANJE

Sekcija deluje na področju povezovanja med akademskimi in gospodarskimi subjekti na znanstveno-raziskovalni ravni med Slovenijo in Kitajsko. Sekcija omogoča in pomaga pri izmenjavi informacij, znanja in tehnologij med državama ter išče rešitve za olajšano sodelovanje med gospodarstveniki, znanstveniki in akademiki obeh držav za doseganje vidnih rezultatov in inovativnih rešitev na področju znanosti razvoja in inovacijah.

Vodja sekcije: dr. Mark Pleško, Cosylab