Cilji in namen delovanja


Sekcija Slovensko-kitajskega poslovnega sveta je samostojno strokovno združenje gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb, ki delujejo na področju slovenskega, evropskega in kitajskega trga in jih v prvi vrsti druži potreba po širjenju gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in kulturnega povezovanja in sodelovanja ter želja po urejenem vsebinskem in programskem delovanju gospodarskih subjektov in posameznikov, ki delujejo na mednarodnem trgu s poudarkom na tržišču Slovenije in Kitajske.

Glavni cilj je SKPS je krepitev sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.

Namen delovanja SKPS in njegove naloge pa so sledeče:
strokovni in ekonomski razvoj članov;
svetovanje in pomoč članom pri njihovem delu, obravnavanje vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena za člane;
spodbujanje dialoga, povezovanja in vzdrževanja stikov med in s člani Poslovnega sveta;
zmenjava izkušenj in znanja, trendov med slovenskimi in kitajskimi podjetji – gospodarstveniki, znanstveniki, kulturnikih;
zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, pomembnih za člane Poslovnega sveta;
pomoč pri zagotavljanju materialnih, tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo članov;
vodenje evidence in spremljanje delovanja članov Poslovnega sveta;
povečanje poslovnih priložnosti in mreženja svojih članov na Kitajskem in Sloveniji;
organiziranje javnih prireditev, kot so tiskovne konference, informacijskih seminarjev, simpozijev, diskusij, kakor tudi udeleževanje na tovrstnih prireditvah, ki so povezane s cilji ustanovitve Poslovnega sveta v sodelovanju GZS ZOR;
skozi znanost, raziskave in analize informirati članstvo o vidikih (poslovnega) sodelovanja med podjetji
spremljanje zakonodaje in standardov, vezanih na dejavnosti članov Poslovnega sveta;
Poslovni svet lahko na prošnjo svetuje in daje mnenja v sporih med člani Poslovnega sveta ter njihovimi naročniki.