Zapri

Arhiv: Energetski pregled in novosti CO2 dajatve – GRADIVA s posveta, GZS, 13. julij 2016

Posvet o obveznostih izvedbe energetskega pregleda in novostih CO2 dajatve smo organizirali v sodelovanju z MzI, ARSE, Eko skladom, MF – FURS, MOP in ponudniki energetskih storitev. Več https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/53684/gradiva-s-posveta-o-ep-in-novostih-co2-dajatve-13-julij-2016

Arhiv: Osnutek sprememb in dopolnitev Uredbe o CO2 dajatvi

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida spreminja in dopolnjuje veljaven predpis s spremembo določitve goriv in načina izračuna količine goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo toplote v SPTE napravi. Pripombe, mnenja in predloge lahko posredujete do petka, 29. julija na gp.mop@gov.si. http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6984/ http://www.uradni-list.si/1/content?id=125867

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 13. julij: posvet – Energetski pregled – obveza za velika podjetja in konkurenčna prednost za SMP; • julij: razprava o predlogu sprememb Uredbe IED in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin – termin še ni določen; Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru projekta Retrace, Interreg Europe vabi na dogodek Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo. Dogodek bo potekal v sredo, 6. julija 2016, ob 10.00 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, Ljubljana. Prijave: preko spletne povezave do 1. julija 2016, oziroma do zasedbe prostih mest. https://form.jotformeu.com/61541251686355 http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/VABILO_Retrace_6_7_2016.pdf

Arhiv: Energetski pregled – vabimo ponudnike energetskih storitev

Vabimo vas k promociji vaših aktivnosti na področju učinkovite rabe energije ter glede izvajanj energetskih pregledov, na dogodku Gospodarske zbornice Slovenije, 13. julija 2016. V okviru posveta, ki ga organiziramo za velika in srednja ter mala podjetja, bo pristojno ministrstvo predstavilo Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda. Dodatne informacije: Romana Benčina; tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: S 1. januarjem 2017 obveznost izdaje izjave o skladnosti za opremo polnjeno z F-plini

Oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke, polnjena z F-plini, se lahko daje na trg samo pod pogojem, da so bili F-plini, s katerimi je bila napolnjena, upoštevani v sistemu kvot, ki jih določa Uredba (EU) št. 517/2014. Predpisana je obveznost izdaje izjave o skladnosti in vodenje dokumentacije ter preverjanje teh podatkov in poročanje, kar podrobneje ureja Izvedbena uredba (EU) št. 2016/879. Ključni roki: • 1.januar 2017: obveznost izdaje izjave o skladnosti in vodenja dokumentacije, • 1.januar 2018: obveznost preverjanja dokumentacije in izjave o skladnosti s strani neodvisnega revizorja in obveznost poročanja vsako leto do 31. marca za predhodno koledarsko leto. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=SL

Arhiv: Zaključki o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemijski industriji

Objavljeni so bili v Uradnem listu EU 9. junija 2016. Nanašajo se na dejavnosti, ki so navedene v oddelkih 4 in 6.11 Priloge I k Direktivi 2010/75/EU oziroma Priloge 1 Uredbe IED – torej na kemijsko industrijo in neodvisno obdelavo odpadne vode, ki jo odvaja kemijska industrija. Ti zaključki o BAT zajemajo tudi skupno čiščenje odpadnih voda različnega izvora, če glavna obremenitev z onesnaževali izhaja iz kemijske industrije. Skladnost z zaključki mora biti zagotovljena v roku 4 let od njihove objave v Uradnem listu EU, torej do 9. junija 2020. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902&from=SL

Arhiv: Predvidoma še pred poletjem tudi spremembe uredbe IED

Kot odziv na pobude in predloge za spremembo Uredbe IED, ki jih je podala zbornica, pričakujemo, da bo v javno obravnavo še julija predloženi predlog sprememb Uredbe IED. Kot je napovedalo MOP, naj bi se sočasno spremenila tudi Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah. SVO je v dogovorih z MOP za izvedbo predstavitve obeh predpisov in razpravo na GZS.