Zapri

Dogodki – napovedujemo

Dogodki – napovedujemo

6.5.: Okoljska zakonodaja 2022; https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=4866 9. 5.: Javna razprava o načrtovanju in izvedbi energetsko-podnebnega prehoda Slovenije; https://www.gzs.si/dogodki/9-05-2022/energetsko-podnebni-prehod-slovenije--odpiramo-javno-razpravo 3. 6.: Okoljski dan gospodarstva 2022 – Vsi govorimo okolje – Ali vsi govorimo isti jezik? Vljudno vabljeni. Rezervirajte si termin.

JR SE OVE 2021 - povečanje nepovratnih sredstev

Povečanje nepovratnih sredstev se nanaša na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).

Vabilo na usposabljanje - Orodja energetskega managementa

Vabljeni na 4 dnevno usposabljanje iz področja obvladovanja in racionalne rabe energije, ki bo potekalo 9.-17. junija 2022 v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani. Izkoristite 15 % popust za prijave in plačila do 10.maja 2022.

JR DEMO PILOTI NOO - Javni razpis za pilotno-demonstracijske projekte

Namen javnega razpisa (JR) je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti. Skrajni rok za oddajo vlog je 18. 7. 2022.

Podaljšan rok za razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Rok za prijavo projektov na javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, in sicer na prvo odpiranje v letu 2022, je sedaj 5. 5. 2022 do 12.00 ure in ne več 22. 4. 2022.

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Če imate vprašanja glede razpisov pošljite, jih pošljite na e-naslov: razpisi@gzs.si. Nanje bodo odgovarjali svetovalci GZS oz. člani delovne skupine Viri financiranja.

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje in energijo.

Dokumenti v javni obravnavi MOP in MZ

Vabimo vas, da nas seznanite s predlogi in pripombami, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo.

IPCC poziva države k višjim ciljem, celostnim politikam ter hitrejšem in okrepljenem izvajanju ukrepov zniževanja emisij toplogrednih plinov

Delovna skupina 3. Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) je včeraj popoldne objavila Poročilo o blaženju podnebnih spremembe (to je zniževanju emisij toplogrednih plinov). Pri pripravi poročila je sodelovalo več kot 250 znanstvenikov.