Zapri

Projekti ZRS v 2024: 

 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • 17. Zbor članov ZRS
 • Promocija poklica računovodje
 • FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • “Dobro je vedeti“ - kratki brezplačni webinarji
 • Poročanje o trajnostnosti
 • Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2022 - ZA ZAČETNIKE
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS 
 • informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi 
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« 
 • Upravljanje e-dokumentacije dokumentacije v računovodskih servisih
 • Promocija eRačunov v gospodarstvu
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije 
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS
 • Preizkušen strokovnjak za obračun plač 

Projekti ZRS v 2023: 

 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov 
 • Volitve članov UO ZRS za mandat 2023-2027
 • Upravljanje e-dokumentacije dokumentacije v računovodskih servisih
 • Promocija eRačunov v gospodarstvu
 • Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2022 - ZA ZAČETNIKE
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Promocija poklica računovodje
 • FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • 25. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • 16. Zbor članov ZRS
 • 10. izlet članov ZRS
 • ZVOP-2 in GDPR
 • “Dobro je vedeti“ - kratki brezplačni webinarji
 • Poročanje o trajnostnosti
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS 
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi 
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« 
 • Preizkušen strokovnjak za obračun plač 
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije 
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

 

Projekti ZRS v 2022:

 • Podpora članov v času koronavirusa
 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Promocija poklica računovodja
 • Kibernetska varnost računovodskih servisov
 • SURS - Statistični sosvet za sodelovanje z dajalci podatkov
 • FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • 24. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • 15. Zbor članov ZRS
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Preizkušen strokovnjak za obračun plač
 • Seznam računovodskih pravil, usmeritev in ocen
 • Baza študentov, ki iščejo prakso pri računovodskih servisih
 • Pravilnik o računovodstvu za izvajalce računovodskih storitev
 • Hramba dokumentacije - kaj predati stranki ob koncu leta
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

 

Projekti ZRS v 2021:

 • Podpora članov v času koronavirusa
 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Promocija poklica računovodja
 • Kibernetska varnost
 • FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • 23. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • 14. Zbor članov ZRS
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Preizkušen strokovnjak za obračun plač
 • Poenotenje vlog bank za odobritev kreditov
 • Pravilnik o računovodstvu za izvajalce računovodskih storitev
 • Hramba dokumentacije - kaj predati stranki ob koncu leta
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

Projekti ZRS v 2020:

 • Neplanirano: Podpora članov v času koronavirusa
 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov
 • Vsebinski marketing na FB in LI
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • 22. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Poenotenje vlog bank za odobritev kreditov
 • Pravilnik o računovodstvu za izvajalce računovodskih storitev
 • Hramba dokumentacije - kaj predati stranki ob koncu leta
 • FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • 13. Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

Projekti ZRS v 2019:

 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov
 • Vsebinski marketing na FB in LI
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • 21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Poenotenje vlog bank za odobritev kreditov
 • Analiza sodne prakse relevantne za izvajalce računovodskih storitev
 • Prenova tipske pogodbe
 • 12. Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • 9. izlet ZRS
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

Projekti ZRS v 2018:

 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov
 • Raziskava "Računovodje pod pritiskom"
 • GDPR - paket vzorve za izvajanje varstva osebnih podatkov
 • Sodelovanje z UPPD pri ažuriranju Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov
 • Paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1
 • Vsebinski marketing na FB in LI
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Promocija Standarda izvajalcev računovodskih servisov
 • Jubilejni 20. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Poenotenje vlog bank za odobritev kreditov
 • 11. Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • 8. izlet ZRS
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

Projekti ZRS v 2017:

 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Promocija Standarda izvajalcev računovodskih servisov
 • Informiranje javnosti o pomenu izvajalca računovodskih servisov
 • 19. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Pooblastila pri slovenskih institucijah 
 • Poenotenje vlog bank za odobritev kreditov
 • Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • 7. izlet ZRS
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

Projekti ZRS v letu 2016:

 • Standard izvajalcev računovodskih storitev
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Informiranje javnosti o pomenu dobrega računovodskega servisa
 • Poenotenje vlog bank za odobritev kreditov
 • 18. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Izvajanje testiranja strokovnega znanja zaposlenih v računovodskem servisu s sistemom eTesting
 • Pooblastila pri slovenskih institucijah 
 • Pripomoček za člane ZRS za postavitev lastnega cenika računovodskega servisa.
 • Izmenjava izkušenj članov ZRS glede promocije zdravja na delovnem mestu.
 • Projekt Na mavrici zdravja – promocija zdravja na delovnem mestu
 • 9. Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • 6. izlet ZRS
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2015: 

 • Standard izvajalcev računovodskih storitev
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Informiranje javnosti o pomenu dobrega računovodskega servisa
 • Izbor Naj računovodski servis 2015
 • 17. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Izvajanje testiranja strokovnega znanja zaposlenih v računovodskem servisu s sistemom eTesting
 • Pripomoček za člane ZRS za postavitev lastnega cenika računovodskega servisa.
 • Izmenjava izkušenj članov ZRS glede promocije zdravja na delovnem mestu.
 • Projekt Na mavrici zdravja – promocija zdravja na delovnem mestu
 • 8. Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • 4. zimske športne igre ZRS
 • 5. izlet ZRS
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2014: 

 • Standard izvajalcev računovodskih storitev
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Informiranje javnosti o pomenu dobrega računovodskega servisa
 • Izbor Naj računovodski servis 2014
 • 16. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Stališče ZRS glede ponudb z nizkimi cenami storitev računovodskih servisov
 • Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu
 • 7. Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • 14. poletne športne igre ZRS
 • 4. zimske športne igre ZRS
 • 4. izlet ZRS
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2013: 

 • Predlog Zakona o računovodski dejavnosti
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Informiranje javnosti o pomenu dobrega računovodskega servisa
 • Izbor Naj računovodski servis 2013
 • 15. Kongres računovodskih servisov
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Izvajanje testiranja strokovnega znanja zaposlenih v računovodskem servisu s sistemom eTesting
 • Pregled zakonskih aktov in predpisov, ki jih mora pri svojem poslovanju upoštevati računovodski servis
 • Priprava strategije informiranja in morebitnega reševanja konfliktnih situacij računovodij z ugotovitvami iz pravnega mnenja o kazenski odgovornosti računovodij
 • Stališče ZRS glede ponudb z nizkimi cenami storitev računovodskih servisov
 • 6. Zbor članov ZRS
 • Mednarodno sodelovanje - delovna skupina EFAA pri ZRS
 • 13. poletne športne igre ZRS
 • 3. zimske športne igre ZRS
 • 3. izlet ZRS
 • Sodelovanje pri pripravi Kodeksa načel notranjega poročanja
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2012: 

 • Predlog Zakona o računovodski dejavnosti
 • Promocija ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis 2012
 • 14. Kongres računovodskih servisov
 • Organizacija posvetov ZRS
 • Sistematizacija delovnih mest v računovodskih servisih
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Prenova Kodeksa ZRS
 • Delovna skupina EFAA pri ZRS
 • e-register članov ZRS - dopolnitev aplikacije
 • Katalog ZRS - letno ažuriranje in promocija
 • Mednarodno sodelovanje
 • 13. poletne športne igre ZRS
 • 2. zimske športne igre ZRS
 • 2. izlet ZRS
 • 5. Zbor članov ZRS
 • Organizacija drugih dogodkov za člane ZRS
 • Sodelovanje pri pripravi Kodeksa načel notranjega poročanja.
 • Informiranje javnosti o pomenu dobrega računovodskega servisa.
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2011: 

 • Predlog Zakona o računovodski dejavnosti
 • Promocija ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis 2011
 • 13. Kongres računovodskih servisov
 • Organizacija posvetov ZRS
 • Sistematizacija delovnih mest v računovodskih servisih
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa«
 • Prenova Kodeksa ZRS
 • e-register članov ZRS – nadgradnja aplikacije in objava na portalu AJPES in eVEM
 • Katalog ZRS – letno ažuriranje in promocija
 • Mednarodno sodelovanje
 • 11. poletne športne igre ZRS
 • 1. zimske športne igre ZRS
 • 1. izlet ZRS
 • 4. Zbor članov ZRS
 • Organizacija drugih dogodkov za člane ZRS
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2010:

 • Predlog Zakona o računovodski dejavnosti
 • Promocija ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis 2010
 • 12. Kongres računovodskih servisov
 • Organizacija seminarjev in posvetov
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Tipska pogodba
 • Priprava orodij in dokumentov za člane v zvezi z ZPPDFT
 • Sistematizacija delovnih mest v računovodskih servisih
 • Prenova Kodeksa ZRS
 • Prenova Kataloga in registra ZRS
 • Mednarodno sodelovanje
 • 10. športne igre ZRS
 • Izlet ZRS
 • 3. Zbor članov ZRS
 • Organizacija drugih dogodkov za člane ZRS
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2009:

 • Predlog Zakona o računovodski dejavnosti
 • Promocija ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis 2009
 • 11. Kongres računovodskih servisov
 • Organizacija seminarjev in posvetov
 • Primopredaja knjigovodskih listin in poslovnih knjig
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje članov ZRS o zakonodaji
 • 2. Zbor članov ZRS
 • Tipska pogodba
 • Prenova Kataloga ZRS
 • Prenova registra članov ZRS
 • 9. športne igre ZRS
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v letu 2008:

 • Predlog Zakona o računovodski dejavnosti
 • Promocija ZRS
 • Prenova računovodske tarife
 • Izbor Naj računovodski servis 2008
 • 10. Kongres računovodskih servisov
 • 1. zbor članov ZRS
 • Organizacija izobraževanj
 • 8. športne igre ZRS
 • Katalog ZRS
 • Spletne strani ZRS (zaprte, podportali)
 • Regijske sekcije
 • Ostalo

Projekti ZRS v 2023: 

 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov 
 • Volitve članov UO ZRS za mandat 2023-2027
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Promocija poklica računovodje
 • FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • 25. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • 16. Zbor članov ZRS
 • 10. izlet članov ZRS
 • ZVOP-2 in GDPR
 • “Dobro je vedeti“ - kratki brezplačni webinarji
 • Poročanje o trajnostnosti
 • Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2022 - ZA ZAČETNIKE
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS 
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi 
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« 
 • Preizkušen strokovnjak za obračun plač 
 • Upravljanje e-dokumentacije dokumentacije v računovodskih servisih
 • Promocija eRačunov v gospodarstvu
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije 
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS

Projekti ZRS v 2023: 

 • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje
 • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov 
 • Volitve članov UO ZRS za mandat 2023-2027
 • Promocija dejavnosti in ZRS
 • Promocija poklica računovodje
 • FRP - Finančna razkritja poslovanja
 • 25. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
 • 16. Zbor članov ZRS
 • 10. izlet članov ZRS
 • ZVOP-2 in GDPR
 • “Dobro je vedeti“ - kratki brezplačni webinarji
 • Poročanje o trajnostnosti
 • Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2022 - ZA ZAČETNIKE
 • Organizacija seminarjev in posvetov ZRS 
 • Dnevno informiranje članov ZRS o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi 
 • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« 
 • Preizkušen strokovnjak za obračun plač 
 • Upravljanje e-dokumentacije dokumentacije v računovodskih servisih
 • Promocija eRačunov v gospodarstvu
 • Standard izvajalcev računovodskih servisov
 • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije 
 • Mednarodno sodelovanje – evropsko združenje EFAA
 • Sodelovanje z regijskimi sekcijami v sistemu GZS