Zbornica računovodskih servisov

Upravni odbor ZRS v mandatu 2023-2027 


Zadnje volitve organov ZRS so potekale v aprilu 2023.
UO ZRS ima v mandatu 2023-2027 sestavo razširjeno iz deset mest na enajst, od katerih je deset voljenih članov in direktorica po položaju.

Predsednik ZRS
- Aleksander Štefanac, FACTA d.o.o., Maribor

Člani Upravnega odbora ZRS: 
- Katja Dražnik, FINERA, d.o.o., Celje
- Matjaž Funčić, FIPOS d.o.o., Koper
- Rok Hajduković, ROHA d.o.o., Ljubljana
- Anica Horvat, FIRST, Murska Sobota d.o.o., Murska Sobota
- Erika Kostanjšek, E3PLUS računovodstvo d.o.o., Šenčur
- Špela Kumelj, REGISTRATOR d.o.o., Ljubljana
- Simona Luzar, SIMALI d.o.o., Maribor
- Polonca Podgoršek, GZS-ZRS - direktorica
- Ksenija Prosen, ROCON d.o.o., Trzin - podpredsednica
- Aleksander Štefanac, FACTA d.o.o., Maribor - predsednik
- Marija Tomc Muc, BIRO BONUS d.o.o., Ljubljana

Predstavnik ZRS v Upravnem odboru GZS
- Aleksander Štefanac, FACTA d.o.o., Maribor

Predstavnici ZRS v Skupščini GZS:
- Anica Horvat, FIRST, Murska Sobota d.o.o. 
- Simona Luzar, SIMALI d.o.o., Maribor

Po anketi izvedeni na Zboru članov ZRS je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih z delom upravnega odbora ZRS:
100 % članov ZRS v letu 2022
- 100 % članov ZRS v letu 2021
- 98 % članov ZRS v letu 2020
- 98 % članov ZRS v letu 2019

Video izjave novih članov UO ZRS