Zbornica računovodskih servisov

Zgodovina ZRS

Kratka zgodovina ZRS 

20.9.1996 Prvo informativno srečanje podjetij, ki se ukvarjajo z računovodsko in svetovalno dejavnostjo
03.12.1996 Ustanovni zbor Sekcije podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev (SRKRD)
29.10.1997 Skupščina SRKRD
18.12.1998 Primopredaja med sekcijo SRKRD in Združenjem računovodskih servisov
maj 1999 1. volitve v Upravni odbor Združenja računovodskih servisov
oktober 1999 1. Kongres računovodskih servisov
april 2001 Prvi izpiti po programu usposabljanja za vodenje računovodskega servisa
junij 2001 1. poletne športne igre ZRS
oktober 2002 Izdaja prvega Kataloga računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti
maj 2003 2. volitve v Upravni odbor Združenja računovodskih servisov
november 2006 Uvedeno prostovoljno članstvo v GZS
maj 2007 3. volitve v Upravni odbor Združenja računovodskih servisov
september 2008 1. razpis za izbor Naj računovodski servis
oktober 2008 1. Zbor članov ZRS
oktober 2008 10. Kongres računovodskih servisov
januar 2009 Preimenovanje v Zbornico računovodskih servisov
junij 2010 10. poletne športne igre ZRS
oktober 2010 Pridruženo članstvo ZRS v EFAA (Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja)
februar 2011 1. zimske športne igre ZRS
maj 2011 4. volitve v Upravni odbor ZRS
maj 2011 1. izlet članov ZRS
oktober 2012 Izdaja brošure ZRS: Kako izbrati kakovosten računovodski servis?
julij 2013 Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih 
oktober 2013 15. Kongres računovodskih servisov
december 2013 Izvajanje izpitov za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«
oktober 2014 Preimenovanje kongresa v Kongres izvajalcev računovodskih storitev
oktober 2014 Sprejet Standard izvajalcev računovodskih storitev
oktober 2014 Preimenovanje v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
 januar 2015 V veljavo stopil Standard izvajalcev računovodskih storitev
 maj 2015 5. volitve v Upravni odbor ZRS
 junij 2015 Na mavrici zdravja - Projekt Promocija zdravja na delovnih mestih za zaposlene v storitvenih dejavnostih
 januar 2016 Izdaja brošure ZRS: Kdo pa vam vodi poslovne knjige?
 januar 2016
Izdaja brošure ZRS: Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?
 junij 2016 Polnopravno članstvo ZRS v EFAA (Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja)
 december 2016 20. obletnica delovanja ZRS
 maj 2017  Izdaja Standarda FRP - Finančna razkritja poslovanja
 september 2017  Facebook profil ZRS in LinkedIn profil ZRS
 oktober 2017 10. Zbor članov ZRS
 oktober 2018 20. Kongres izvajalcev računovodskih storitev 
 maj 2019 6. volitve v Upravni odbor ZRS
 julij 2020 Delovna skupina ZRS z VŠR pripravila vsebinski del izobraževalnega programa Certificiran strokovnjak za obračun plač
 julij 2021  Video posnetki za ozaveščanje strank izvajalcev računovodskih storitev
 december 2021  25. obletnica delovanja ZRS
 oktober 2022  15. Zbor članov ZRS
april 2023  7. volitve v Upravni odbor ZRS
oktober 2023   25. Kongres izvajalcev računovodskih storitev