Zbornica računovodskih servisov

Zgodovina ZRS

Kratka zgodovina ZRS 

20.9.1996

Prvo informativno srečanje podjetij, ki se ukvarjajo z računovodsko in svetovalno dejavnostjo

03.12.1996

Ustanovni zbor Sekcije podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev (SRKRD)

29.10.1997

Skupščina SRKRD

18.12.1998

Primopredaja med sekcijo SRKRD in Združenjem računovodskih servisov

maj 1999

1. volitve v UO Združenje računovodskih servisov

oktober 1999

1. Kongres računovodskih servisov

april 2001

Prvi izpiti po programu usposabljanja za vodenje računovodskega servisa

junij 2001

1. Športne igre ZRS

oktober 2002

Izdaja prvega Kataloga računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti

maj 2003

2. volitve v UO Združenje računovodskih servisov

november 2006

Uvedeno prostovoljno članstvo v GZS

maj 2007

3. volitve v UO Združenje računovodskih servisov

september 2008

1. razpis za izbor Naj računovodski servis

oktober 2009

10. Kongres računovodskih servisov

januar 2009

Preimenovanje v Zbornico računovodskih servisov

junij 2010

10. športne igre ZRS

oktober 2010 Pridruženo članstvo ZRS v EFAA (Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja) s sedežem v Bruslju

februar 2011

1. zimske športne igre ZRS

maj 2011

4. volitve v UO Zbornice računovodskih servisov

maj 2011

1. izlet članov ZRS

oktober 2012

Izdaja brošure ZRS: Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

julij 2013

Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih 
oktober 2013

15. Kongres računovodskih servisov

december 2013

Izvajanje izpitov za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«

oktober 2014

Preimenovanje kongresa v Kongres izvajalcev računovodskih storitev

oktober 2014

Sprejet Standard izvajalcev računovodskih storitev

oktober 2014

Preimenovanje v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
 januar 2015

V veljavo stopil Standard izvajalcev računovodskih storitev
 junij 2015 Na mavrici zdravja - Projekt Promocija zdravja na delovnih mestih za zaposlene v storitvenih dejavnostih

 januar 2016

Izdaja brošure ZRS: Kdo pa vam vodi poslovne knjige?
  januar 2016

Izdaja brošure ZRS: Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?
 junij 2016

Polnopravno članstvo ZRS v EFAA (Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja) s sedežem v Bruslju
 maj 2017 

Izdaja Standarda FRP - Finančna razkritja poslovanja
 oktober 2017 10. Zbor članov ZRS