Zbornica računovodskih servisov

Naloge ZRS


Naloge Zbornice računovodskih servisov (ZRS):

  • zastopanje interesov članov na področju dejavnosti računovodskih servisov in pri oblikovanju področne zakonodaje;
  • ureditev dejavnosti v obliki Standarda izvajalcev računovodskih storitev;
  • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja;
  • članstvo v evropskem panožnem združenju EFAA;
  • promocija dejavnosti, ZRS in članov ZRS;
  • uresničevanje ostalih interesov članov ZRS.

V letnih programih dela so zapisane zastavljene naloge ZRS:

Uresničene naloge ZRS: