Zbornica računovodskih servisov

Poslanstvo in vizija ZRS


Poslanstvo ZRS
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija ZRS
Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik v poslovni javnosti in bo širila pomen kakovostnega računovodskega servisa.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bo zastopala in predstavljala slovenske računovodske servise, člane ZRS.