Zeleno javno naročanje- priložnosti in dobre prakse


Program:

8.30 Registracija
9.00 Pozdravni nagovor, mag. Mitja Gaspari, minister, Služba za razvoj in evropske zadeve
9.10 Zeleno javno naročanje in poslovne priložnosti, Samo Hribar Milič, generalni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije
9.20 Neprijetna resnica, mag. Vida Ogorelec Wagner, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
9.50 Zeleno javno naročanje v EU, trenutni status in trendi razvoja, mag. Alenka Burja, Evropska komisija
10.15 Zeleno javno naročanje in pravna vprašanja, prof. Roberto Caranta, Univerza v Torinu
10.50 Vprašanja in odgovori
11.10 Odmor za kavo
11.30

Zeleno javno naročanje kot odgovorno javno naročanje, Igor Šoltes, Računsko sodišče

11.45 Akcijski načrt za zeleno javno naročanje in Uredba o zelenem javnem naročanju, Mojca Gregorič in Maja Koković, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance
12.10 Izkušnje z zelenim javnim naročanjem v Sloveniji, Sašo Matas, Ministrstvo za javno upravo
12.30 Vprašanja in odgovori
12.45 Odmor za kosilo
14.00 Zeleno javno naročanje v Veliki Britaniji, Barbara Morton, Sustainable procurement Ltd., Velika Britanija
14.20 Zeleno javno naročanje in ocena stroškov življenjskega kroga pri gradnji, Marjana Šijanec Zavrl/Miha Tomšič, ZRMK
14.40 Odmor za kavo
15.00 Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost pri razvoju okoljsko sprejemljivejših vozil, Tommy Pettersson, U-lift, Tomas Michelsberg Eurolans Švedska
15.30 Zeleno javno naročanje na lokalni ravni, Eva Persy, mesto Dunaj
16.00

Vprašanja in odgovori

16.30 Zaključki


Avtor: Služba vlade za evropske zadeve in razvoj