Odstop GZS - Združenja za tisk kot enega od podpisnikov KP za poklicne novinarje


Ljubljana, 20.4.1998

Sindikat novinarjev Slovenije
predsednik sindikata g. Venčeslav Japelj
Verdijeva 7/b
6000 Koper

Zadeva: Izstop iz podpisništva

Glede na posebno naravo Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (Uradni list Republike Slovenije št. 31 z dne 20.12.1991)  in s tem povezane pravne učinke ter dejstvo, da velja skladno s 3. točko te kolektivne pogodbe do sklenitve nove kolektivne pogodbe, Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za tisk v imenu delodajalcev in kot eden od podpisnikov te pogodbe odstopa od Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.

GZS - Združenje za tisk kot podpisnik Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (UL RS št. 31/1991) na delodajalski strani odstopa od te kolektivne pogodbe s 1. majem 1998 in od tega dne dalje ne uresničuje več pravic in obveznosti stranke te kolektivne pogodbe med podpisniki na delodajalski strani. Sklep o odstopu je pravnomočno z večino glasov sprejel Upravni odbor Združenja za tisk na korespondenčni seji dne 14.4.1998.

Odstop GZS Združenja za tisk kot enega od podpisnikov znotraj stranke delodajalcev nima narave odstopa ene stranke, za ostale podpisnike kolektivna pogodba velja še naprej.

Sekretarka Združenja za tisk

 

Predsednik Združenja za tisk

Irena Brglez

 

Andrej Lesjak 

Poslano v vednost:
·     Svet RTV Slovenija
·     Združenje nekomercialnih radijskih postaj
·     Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
·     Gospodarska zbornica Slovenije, Pravna služba

 


Avtor: Irena Brglez