Pismo GZS - Združenje za tisk Sindikatu novinarjev Slovenije glede odstopa od KP


Ljubljana, 4.5.1998

Sindikat novinarjev Slovenije
predsednik, g. Tomislav Ivič
Komenskega 7
1000 Ljubljana

Zadeva: Izstop iz KP za poklicne novinarje

Spoštovani  predsednik g. Tomislav Ivič,

Združenje za tisk pri Gospodarski zbornici Slovenije se je odločilo za izstop iz Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje zaradi nepripravljenosti SNS, da se KP za poklicne novinarje uskladi z veljavno pozitivno zakonodajo. Ocenili smo, da je izstop iz KP naša zadnja možnost, da sogovornika spodbudimo k začetku dogovarjanj za sklenitev nove kolektivne pogodbe.

Poudariti moramo, da je Združenje v imenu vseh delodajalcev dalo SNS dve pobudi za spremembe in dopolnitve KP, ki jih SNS ni sprejel. Za izstop iz KP se je Združenje odločilo samostojno in v svojem imenu zato, da bi ostalim podpisnikom še naprej omogočili spoštovanje obstoječe in sedaj veljavne KP.

Pri tem želimo poudariti tudi to, da KP za poklicne novinarje septembra 1996 ni bila odpovedana tako kot takrat veljavna splošna kolektivna pogodba in večina panožnih.

Kljub izstopu iz KP za poklicne novinarje pa na tem področju ne obstaja pravna praznina, saj lahko podjetja uporabljajo Splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti ali Kolektivno pogodbo časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti.

V interesu Združenja za tisk je, da se v čim krajšem možnem času začnejo pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe, ki bi veljala za novinarje.

Z odličnim spoštovanjem!

Sekretarka Združenja za tisk

 

Predsednik Združenja za tisk

Irena Brglez

 

Andrej Lesjak 


Avtor: Irena Brglez