Pravno stanje v zvezi s KP za poklicne novinarje


Ljubljana, 15.2.2002

Sindikat novinarjev Slovenije s svojim dopisom 1.2.2002 sporoča predsedniku GZS, da stališča GZS, sicer pisno posredovana članicam Združenja za tisk in medije (delodajalcem) povzročajo med članstvom Sindikata novinarjev Slovenije dvome, glede na to, da ta sindikat zatrjuje, da vsebina teh dokumentov ne temelji na pravilno ugotovljenem dejanskem stanju v zvezi z Kolektivno pogodbo za poklicne novinarje.

Kolektivna pogodba za poklicne novinarje je bila sklenjena  v letu 1991 in je tipična poklicna kolektivna pogodba. Sindikat novinarjev Slovenije jo je vedno prezentiral kot kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, čemur ni mogoče pritrditi. Kolektivna pogodba velja za tiste delodajalce, ki so k njej izrecno pristopili. Iz tega razloga so člani Združenja za tisk in medije s posebnim sklepom Upravnega odbora kot združenje odstopili kot podpisniki na delodajalski strani. S takim dejanjem so omogočili, da posamezen delodajalec, član Združenja za tisk in medije odloči, ali Bo Kolektivno pogodbo za poklicne novinarje v svoji družbi upošteval ali ne.

V sodelovanju z našo Pravno službo je Združenje za tisk in medije izstop iz podpisništva v letu 1998 tudi pravilno izvedlo. Pravne posledice tega dejanja se ne nanašajo na veljavnost kolektivne pogodbe, ki še vedno velja.

Menimo, da so v praksi še vedno prisotni nesporazumi, ki so v zvezi s tem, da je kolektivna pogodba sicer veljavna (vendar samo še za preostale podpisnike), čeprav je eden od pomenih podpisnikov na delodajalski strani izstopil. Naše Združenje za tisk in medije je sicer pripravljeno pogajati se o novi kolektivni pogodbi za novinarje, ki ne bo sklenjena za nedoločen čas in na podlagi katere poklic novinarja ne bo pretirano beneficiran v primerjavi z ostalimi poklicnimi skupinami v založniških hišah in drugih članicah Združenja za tisk in medije. 

Stane Valič, univ. dipl. prav.
Vodja službe 

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav.
Samostojna svetovalka

 

 


Avtor: Irena Brglez