Pravila ustanovitve in dela Sekcije sito, tampo in digitalnih tiskarjev (SSTDT)


Sekcija Sito, tampo in digitalnih tiskarjev je bila ustanovljena 15.2.2000 kot sestavni del Strokovnega združenja grafičarjev Slovenije. 

Odbor sekcije:

 • Predsednik Sekcije STDT  - g. David Škrl, Efekt d.o.o. Črniče,
 • člani: 
  Edvard Strnad, Procadd d.o.o., Ljubljana,
  Jože Simčič, Batik Kranj, 
  Zvone Martinkovič, Cetis Celje,
  Martin Eniko, Etiketa Žiri,
  Janez Barlič, Bartab Zagorje,
  Rudolf Wostner, Obrtna zbornica Ljubljana,
  Zdravko Ravnikar.

Naloge Sekcije:

 • organizacija sejmov in strokovnih seminarjev samostojno in v sodelovanju s FESPA združenjem,
 • vspostavitev učinkovitega izobraževalnega sistema za te dejavnosti,
 • zagotavljanje ustrezne strokovne literature,
 • zagotovitev ustrezne obravnave teh dejavnosti v strokovni reviji Grafičar.

Sredstva za delo Sekcije prispevajo člani po naslednjem ključu:

 • velike družbe z več kot 50 zaposlenimi v višini - 20.000,00 SIT
 • male družbe z do 50 zaposlenimi - 15.000,00 SIT
 • posamezne fizične osebe - 10,000,00 SIT
   

Avtor: ZKGM