Pravilnik o osebni varovalni opremi


Pravilnik o osebni varovalni opremi, neuradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo:

Pravilnik o sebni varovalni opremi, Uradni list RS, št. 29/05,  

Pravilnika o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 76 /11; Uradni list RS, št. 23/06).

 

 


Pripeti dokumenti