Pravni portal

O komisiji GZS za gospodarsko pravo


Komisija GZS za gospodarsko pravo je kolegijsko telo, oblikovano znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. Ambicija komisije je povečati vključenost gospodarstva v zakonodajni proces. Z večjo povezanostjo države in gospodarstva lahko dosežemo obvladljivo in ugodno poslovno okolje, ki zato ne bo prepuščeno stihiji. Predvsem bolj kvalitetna in pregledna obravnava predlogov predpisov je rešitev za sprejem strokovne, premišljene ter učinkovite zakonodaje in s tem izboljšanje zakonodajnega okolja. Komisija stremi k omenjenemu pristopu na način, da tvori forum za združevanje strokovnih stališč članov, t.j. vidnih in uglednih pravnih, finančnih in drugih strokovnjakov s področja gospodarskega prava. Pri delovanju komisijo vodijo načela kot so strokovnost, učinkovitost, etičnost, preglednost in transparentnost.

Delo komisije vodi in usmerja sekretar komisije, ki skrbi za objektivno in nad-sektorsko delo, ki ne zasleduje parcialnih interesov temveč splošno korist gospodarstva. Delo komisije je usklajeno s strateškimi cilji in politikami GZS. Komisija ima strokovno službo, ki jo zagotavlja pravna služba GZS.

Člani komisije:

 • Ksenija Butenko Černe, članica uprave, Lek d.d.
 • Franc Florjančič, odvetnik, Kolektor Group d.o.o.
 • dr. Andrej Friedl, generalni sekretar ICC Slovenija
 • Bojan Ivanc, CFA, CAIA, vodja analitske skupine SKEP - GZS
 • Katja Čoh Kragolnik, univ. dipl. prav., GZS-ZPSD
 • dr. Branko Korže, izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Timotej Lapajne, direktor pravnih zadev tržišč in strateškega poslovanja v skupini Atlantic Grupa
 • Mitja Melanšek, prokurist, Coface Slovenija d.o.o.
 • mag. Jerneja Prostor, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • Miriam Ravnikar Šurk , svetovalka na področju javnega naročanja in priprave projektov za črpanje evropskih sredstev
 • Ana Zaljetelj, vodja pravne službe, HSE d.o.o.
 • Marko Zaman, predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije
 • Igor Knez, direktorja pravne službe GZS za zakonodajo s področja gospodarstva

Sekretar komisije:
Andreja Kos
andreja.kos@gzs.si


Kontakt:
Tajništvo pravne službe GZS
T: 01/58 98 184 (Vesna Grabljevec)