Energetska zbornica Slovenije

NAGRADA ZA NAJBOLJŠI ŠTUDENTSKI PRISPEVEK

NA

2. ZNANSTVENI KONFERENCI SAEE

 

Na pobudo dr. Boyka Nitzova je bil ustanovljen sklad SAEE za nagrado za najboljši študentski prispevek.

 

Pogoj za sodelovanje in prejem nagrade za najboljši študentski prispevek je:

1.     da gre za izvirno znanstveno delo, ki ni bilo predhodno objavljeno (razen v obliki magistrskih del ali doktorskih disertacij oziroma neobjavljenih raziskovalnih nalog)

2.     da je v primeru soavtorstva študent prvi in vodilni avtor in

3.     da od končanja dela nista minili več kot dve leti.

 

Študentske prispevke, ki bi se želeli potegovati za nagrado, je potrebno poslati na naslov: saee2018@ef.uni-lj.si.  Prosimo študente, ki bi se želeli potegovati za nagrado, da to v sporočilu ob oddaji prispevka tudi navedejo.

 

Rok za oddajo povzetka v obsegu 300 besed je 10. september 2018, za celoten prispevek v obsegu 4-5 strani pa 15. oktober 2018.

 

Strokovna komisija bo prejete prispevke ocenila in določila zmagovalca, ki bo prejel nagrado v višini 1000 EUR bruto.[1]

 

Nagrajeni prispevek bo predstavljen v posebni sekciji na 2. znanstveni konferenci SAEE, ki bo potekala 22. novembra 2018 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 

Informacije o konferenci in podrobnejša navodila za pripravo prispevka so objavljene na spletnih straneh: http://konference.ef.uni-lj.si/saee2018/.

 

Izjava in soglasje za obdelavo osebnih podatkov (ime, priimek, e-poštni naslov, ime organizacije, kjer ste zaposleni oz. na kateri študirate), za potrebe priprave konferenčnega zbornika, programa in organizacije konference, sta objavljena na spletni strani: http://konference.ef.uni-lj.si/saee2018/izjava-o-obdelavi-osebnih-podatkov/ .

 

 

 

[1] Od nagrade se odvede dohodnina v skladu z veljavno zakonodajo RS.


Pregled izobraževalnih dogodkov s področja energetske ekonomike si lahko ogledate 

tukaj:   pregled izobraževalnih dogodkov za 2019