Novice


Arhiv: Sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015

Redni letni javni projektni razpis

za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015 (JPR –MV–2015)

1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Re­publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Namen, predmet in cilji javnega razpisa

Namen rednega letnega javnega projektnega razpi­sa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015 (oznaka: JPR –MV–2015; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora medijem pri ustvarjanju in raz­širjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarja­nja programskih vsebin:

– tiskanih medijev;

– radijskih programov;

– televizijskih programov;

– elektronskih publikacij.

Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje nasle­dnjih programskih vsebin:

– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija ume­tnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prireje­na za elektronske publikacije;

– pri radijskih in televizijskih programih: informativ­ne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževal­ne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledali­ška dela, prirejena za radijske ali televizijske programe.

Pri radijskih in televizijskih programih se ne sofinan­cira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:

– zabavne programske vsebine oziroma oddaje;

– športne programske vsebine oziroma oddaje ter

– programske vsebine oziroma oddaje, ki vsebuje­jo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot 20 % od celotne dolžine oddaje.

Več >>> na URL Javni razpis

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.