Novice


Arhiv: Sklenjen dogovor o zakoniti uporabi avtorskih glasbenih delNovinarska konferenca ob podpisu Sporazuma

Avtorsko združenje SAZAS in Gospodarska zbornica Slovenije sta po dolgotrajnih pogajanjih sklenila Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji.

Vsebina sporazuma postavlja temelj razumevanja pomembnosti spoštovanja glasbene avtorske pravice, ki zdravi družbi prinaša obstoj, ohranitev in razvoj narodne identitete ter kreativnega ustvarjanja.

Sklenjen dogovor vzpostavlja partnerski odnos med imetniki glasbene avtorske pravice in njenimi uporabniki, saj slednji avtorskih vsebin brez dovoljenja ne smejo uporabljati. Dogovor prinaša mednarodno primerljivo višino in osnovo za zakonito uporabo vseh svetovnih glasbenih avtorskih vsebin v vseh televizijskih programih na ozemlju Republike Slovenije. Ta bo do leta 2018 dosegla višino od 2 % do 5 % prihodkov medija, ustvarjenih z uporabo avtorskih del, odvisno od količine uporabljene glasbe v mediju.

Hkrati sta podpisnika podpisala tudi dogovor o načinu poravnave obveznosti iz naslova avtorskih glasbenih vsebin za vse televizijske programe za obdobje do podpisa skupnega sporazuma.

S podpisom skupnega sporazuma sta podpisnika stopila na skupno pot spoštovanja in uresničevanja evropskih in svetovnih standardov glede uveljavljanja glasbene avtorske pravice.

Nedvomno gre za pomemben pozitiven premik v odnosu do avtorske pravice pri nas.

Irma Butina
Medijska zbornica 
Blaž Rant
Pravna služba Združenja SAZAS

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.